gevaarlijke stoffen

Grenswaarde 1,2-dichloorethaan

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) adviseert voor nu een grenswaarde van 4,12 milligram (mg) per kubieke meter (m3) als gemiddelde …
Lees meer

Pyridine mogelijk kankerverwekkend

De Gezondheidsraad adviseert de minister van SZW om pyridine te classificeren in gevarencategorie 2, als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend te zijn voor mensen. Er is …
Lees meer

Zembla: de pfas-doofpot van Chemours

BNNVARA-programma Zembla heeft documenten in handen waaruit blijkt dat Chemours al tientallen jaren wist dat de PFAS die het gebruikte, de omgeving vervuilde en gevaarlijk was voor personeel en het milieu.

Lees meer

Pas veiligheidsinformatiebladen aan vóór 1 januari 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) aan te passen. Foute informatie op de VIB’s leidt ertoe dat gebruikers onvoldoende of onjuist …
Lees meer

Nog steeds veel PAK en metalen in neergedaald stof in IJmond

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van PAK en metalen gevonden, waaronder lood. Dat blijkt uit nieuwe metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De meetresultaten zijn vergelijkbaar met RIVM-onderzoek uit 2020. Of de hoeveelheid PAK en metalen in de IJmond …
Lees meer

Wat de REACH-restrictie betekent voor diisocyanaten

Diisocyanaten (stoffen die o.a. bij het aanbrengen van PUR kunnen vrijkomen) kunnen met name bij inademing ernstige allergieën veroorzaken, zoals astma. Daarom is bepaald dat iedereen die beroepsmatig (industrieel, professioneel of als ZZP’er) met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een opleiding …
Lees meer

Zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders

Omdat de energietransitie niet stilstaat, hebben NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en Brandweer Nederland vele hulpmiddelen, aandachtskaarten en protocollen gepubliceerd, bijvoorbeeld over LNG, waterstof en energieopslagsystemen. In het zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders is al die operationele kennis gebundeld: de voornaamste risico’s en handelingsperspectieven in een handig formaat.
Het zakboek bevat informatie over:
  • accu’s
  • biomassa
  • elektriciteit
  • geothermie
  • koolstofdioxide
  • liquified natural gas (LNG)
  • multifuel tankstations
  • waterstof
  • windturbines
  • zonnepanelen.
Per energiedrager is een QR-code is toegevoegd naar de actuele aandachtskaart(en). Het zakboek is primair bedoeld voor manschappen, bevelvoerders, (hoofd)officieren van dienst en adviseurs gevaarlijke stoffen. Uitgebreidere informatie over dit onderwerp is te vinden in het geactualiseerde infoblad Energietransitie voor incidentbestrijders.

Download hier het zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders.

Bron: NIPV
Lees meer

Zembla beschuldigt Chemiefabriek Chemours van extreme GenX-lozing

Chemiefabriek Chemours in Dordrecht heeft vorig jaar naar schatting 150 kilo GenX – een giftige PFAS – in het water geloosd, terwijl slechts vijf kilo geoorloofd is. Rijkswaterstaat bevestigt de gemeten GenX-concentraties, maar heeft er niet op gehandhaafd. Chemours ontkent te veel te hebben geloosd. GenX wordt als zeer zorgwekkende stof (ZZS) aangemerkt vanwege …
Lees meer

Onderzoek naar gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het RIVM heeft nu voor vijf ziekten en aandoeningen beschreven op welke manier dit verband het best kan worden onderzocht. Het RIVM keek vooral naar de effecten van blootstelling op de lange termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om …
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.