Gevaarlijke stoffen - Weten wat je doet!

In het menselijk lichaam spelen zich in cellen en organen veel chemische processen af. Deze processen worden in stand gehouden door ademhalen, eten, drinken en afvoer van afvalstoffen. In een gezond lichaam zijn deze processen in evenwicht. Maar de balans kan worden verstoord door allerlei stoffen die men onbedoeld binnenkrijgt via de ademhaling, door inslikken of via de huid.

Zolang het lichaam in staat is die stoffen zonder nadelige effecten weg te werken, is er niets aan de hand. Maar wordt men langdurig en/of aan grote hoeveelheden blootgesteld, dan kan er schade ontstaan die kan leiden tot ziekte of zelfs overlijden. Soms worden de gevolgen pas veel later merkbaar, tot na pensionering.
Van de gevaarlijke stoffen is asbest verreweg de meest bekende waarvan ook bekend is dat de gevolgen pas lang na de blootstelling merkbaar worden. Maar asbest is zeker niet de enige gevaarlijke stof die tot gezondheidsschade kan leiden.

Veilig werken

Voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties is het van belang dat medewerkers opgeleid worden om op een juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het zowel om kennis van de risico’s en gevaren van gevaarlijke stoffen en als om praktische handvaten over de wijze van aanpak (zowel organisatorisch als praktisch). Zodat de werknemer de stoffen herkent, de risico’s in kan schatten en kennis heeft over alternatieve werkwijzen of een andere manier om beter beschermd te zijn tegen nadelige effecten van de stof.

Als (gecertificeerd) HVK-er/Arbeidshygiënist heeft Hessel Holwerda (LinkedIn) van Holwerda Safety Solutions een lesprogramma samengesteld dat u helemaal bij brengt: aspecten van gevaarlijke stoffen; de organisatorische aanpak van de stoffen en tot slot aspecten van de metingen.

Modules

De training is modulair van opzet en bestaat uit de volgende onderdelen die, verdeeld over 3 dagen, worden toegelicht:
BASIS     STRUCTUUR     METEN
Wat zijn gevaarlijke stoffen? Grenswaarden, betekenis en toepassing Meetplan opstellen
Wanneer zijn stoffen gevaarlijk? Vier stappenplan Inspectie SZW Theoretische modelering stoffen
Wet & Regelgeving Theoretische modelering stoffen Oefeningen met stoffen
Informatiebladen (VIB, MSDS/WIK/Chemiekaarten Praktische beoordeling Meetresultaten beoordelen
Etikettering & Markering Meetplan opstellen Evaluatie modelering & Adviezen
Chemische & Fysische Eigenschappen   Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Beroepsziekten    
     

Zorg dat u voldoende kennis heeft om op een veilige manier met gevaarlijke stoffen te kunnen werken!

Praktisch

De training is bij voorkeur klassikaal en wordt rondom Zwolle gegeven en is door Hobéon SKO gewaardeerd met drie punten (AH/HVK/MVK).

Klik hier voor meer informatie

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.