Onze partners

De Veiligheidskundige bestaat mede dankzij onze partners. Hieronder een overzicht met meer informatie over hun achtergronden.

Als gedragsveiligheidskundige inspireert Annemarie al bijna haar hele werkzame leven mensen in bedrijven en organisaties om samen er voor zorgen dat iedereen optimaal functioneert. Met maar één doel: na het werk weer gezond en veilig thuiskomen. Oorspronkelijk opgeleid als sociaal-kultureel werkster ontdekte ze na een paar jaar daarin werkzaam te zijn geweest het vak van veiligheidskundige. In het welzijnswerk miste ze die technische kant die altijd haar interesse had gehad. Ze ging op zoek naar werk op het grensvlak van mens en techniek. Bij toeval kwam ze begin 1988 terecht op de afdeling veiligheid van GE Plastics: incidenten invoeren in een database, lezen over oorzaken en gevolgen. Binnen een paar dagen besefte ze dat ze dat grensvlak had gevonden. Techniek en organisatie zijn belangrijk, maar de mens maakt bij dat alles het verschil. Ze begon met MVK en kreeg alle kansen van GE om veiligheidskundige te worden. Al na een half jaar ondersteunde ze drie fabrieken en voerde ze het veiligheidscommunicatieprogramma uit. Het vertrouwen terugwinnen van deze fabrieken in (de afdeling) veiligheid en het inspireren van iedereen op de site middels allerlei vormen van communicatie waren haar hoofdtaken. Inmiddels 30 jaar verder heeft ze allerlei bedrijven en organisaties op heel uiteenlopende manieren mogen helpen om hun wereld stap voor stap veiliger en gezonder te maken.

Heliview legt met haar congressen en trainingen de basis voor kennisoverdracht, vergroot praktische vaardigheden en brengt waardevolle zakelijke contacten tot stand. Bijvoorbeeld met:

Jaarcongres Industriële Veiligheid
In één dag volledig geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de industrie.

ATEX & Process Safety Congres

Uitgebreid netwerken met vakgenoten en een inspirerend, veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma

Hessel Holwerda is een praktische veiligheidskundige en tevens een arbeidshygiënist.
Risico’s inventariseren is zijn vak. Gevaarlijke stoffen (blootstelling) zijn specialiteit.

Hessel mag graag ontregelen: wat is nu het nut van de nieuw bedachte regel?
Hij woont en werkt in het Noorden van Nederland.


De oorsprong van het idee voor het starten en exploiteren van een praktijk gericht beleving- annex trainingscentrum ligt niet bij de confrontatie van het verdwenen Veiligheidsinstituut maar bij een aantal praktisch ingestelde en bezorgde Arboprofessionals. Initiatiefnemer Gilles van Zweeden en collegae zijn van mening dat het aantal incidenten aanmerkelijk teruggedrongen kan worden door praktische veiligheids- opleiding-, training- en beleving toe te voegen aan de huidige, voornamelijk theoretische (o.a. E-learning) opleidingen.

De doelstellingen het Nederlands Veiligheidsinstituut worden vandaag de dag breed gedragen door vele deskundigen en organisaties. Zeer zeker met het oog op het nog steeds groot aantal ongevallen met letsel in onze samenleving. De huidige industriële trainingscentra in de petrochemische industrie maar zeer zeker het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen zijn een belangrijke inspiratiebron voor het NLVI.;
Doelstelling
Algemeen doel: Voorkomen en beperken van ongevallen en incidenten met en zonder schade, waar en wanneer dan ook.
Specifiek doel: Het realiseren van een Veiligheidsbelevingsruimte- en on-tour expositie, met een ruim aanbod van realistische leer- en trainingsmogelijkheden voor iedereen.

Ontmoet® helpt graag bijzaken van hoofdzaken te scheiden op het gebied van veiligheidsmanagement en richting te geven aan jouw organisatie.
Mijn naam is Jos Villevoye. Ik ben 47 jaar oud/jong en geboren in Maastricht. In 1995 rondde ik mijn opleiding als chemisch technoloog af aan de HTS Heerlen, in 2006 mijn HVK aan de Stichting PHOV en in 2017 mijn MOSHE aan de TU Delft. In datzelfde jaar (2017) lanceerde ik het beeldmerk Veiliggeit®. Begin tweede kwartaal van 2020 verscheen mijn eerste boek: Fantastisch Veilig! Memoires van een veiligheidskundige. De tweede publicatie is in de maak.

Ontmoet® is de plek waar ik al mijn kennis, kunde en creativiteit combineer en presenteer aan mijn klanten. Veiligheidsmanagement was nog nooit zo inspirerend. WAT ‘moet’ nu eigenlijk écht...WAAROM en HOE ga je daar mee om? Komt alles wat ‘moet’ niet voort uit onkunde, onwil en onvermogen de gevolgen te dragen wanneer wordt afgeweken? “Wie goed doet, goed ontmoet” De basis van elke verbetertraject is het samen doorlopen van een drietal stappen.
De eerste stap (1) is de keuze om op weg naar nieuwe inzichten te beginnen met de 'oude' belemmeringen los te laten.
De tweede stap (2) is een proces van hard en met overtuiging blijven werken aan de nieuw gekozen richting.
De derde stap (3) is het (blijvende) streven om het behalen van korte termijn resultaten ondergeschikt te laten zijn aan het werken aan lange termijn visie.

Ik vertel je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek en kijk er naar uit je te ontmoeten!

PHOV, voor veiligheidskundig onderwijs dat het verschil maakt!

Een opleiding volgen bij PHOV is een bewuste keuze. Door voor PHOV te kiezen kies je voor ervaring in het opleiden van arboprofessionals in Nederland.

PHOV verzorgt al vele jaren de opleidingen Hogere Veiligheidskunde, Arbeidshygiëne, Middelbare Veiligheidskunde, Middelbare Arbeidshygiëne, Arbeids- en Organisatiekunde en Procesveiligheid.

De docenten zijn zorgvuldig geselecteerde autoriteiten op hun vakgebied. Ze helpen jou verder in je kennisbehoefte! Zij ondersteunen je bij het realiseren van je persoonlijke leerdoelen en het oplossen van je eigen praktijkcases.

PHOV is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk, begrijpelijk is dan ook dat kwaliteit van het onderwijs onze grootste zorg betreft. Onze missie is immers niet voor niets: de verdere professionalisering van de veiligheidskundige, het stimuleren van de ontwikkeling van kennis op het gebied van de arbeidsveiligheid en het verspreiden van deze kennis, om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het vergroten van de (technische) veiligheid.

QHSE-Professionals: het werving & selectie en recruitment support bureau voor vaste banen en interim functies op het gebied van Quality, Health, Safety & Environment.

Wat doen wij?
  • Werving & Selectie voor vaste banen en interim functies
  • Recruitment support voor ondersteuning op onderdelen in het werving en selectie proces
  • Werk-naar-werk voor begeleiding van een medewerker naar een functie buiten de organisatie

Safe Lace Industrial
"maakt eind aan gevaarlijke situaties door losse veters"

Het voorkomen van losse veters en loshangende veterlussen op de werkvloer blijkt in de praktijk lastig voor zowel werkgevers als werknemers. Het is een alledaags probleem en zorgt voor onveilige situaties. Naast het gevaar van struikelen en vallen liggen zwikken, ontwrichten en verstuiken van voet en enkel ook op de loer. Daarmee is het risico op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim groot.

Safe Lace Industrial maakt hier een einde aan. Het product is makkelijk in gebruik. Haal je veters door de ogen van Safe Lace Industrial, strik ze en vouw evt. lange veterlussen dubbel. Trek de sluitlip over de knop en je bent klaar om veilig aan het werk te gaan.

Safe Lace Industrial in Europa geproduceerd en verpakt in Nederland door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een gratis sample is te verkrijgen via de website van Safe Lace Industrial.
www.safelaceindustrial.eu


Stichting Werk + Alcohol en Drugs (WAD) is dé expert op het gebied van een ADM-vrije werkvloer. Stichting WAD informeert organisaties en werknemers over de manier waarop de werkvloer ADM-vrij gemaakt kan worden en reikt daarvoor concrete hulpmiddelen aan. Zo wil het bijdragen aan veilige en gezonde werkomstandigheden door te voorkomen dat werknemers tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Stichting WAD streeft er naar om kennis en informatie over werk, alcohol en drugs eenvoudig beschikbaar te maken voor werknemers en werkgevers. Nergens anders is alle relevante en actuele informatie verzameld over de relatie tussen middelengebruik en de werkvloer. Via dit Expertisecentrum (werkalcoholdrugs.nl) worden concrete handvatten aangeboden om onnodige risico’s te vermijden en arbeidsverzuim en productieverlies als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen te verlagen.

In samenwerking met De Veiligheidskundige treedt Stichting WAD op als kennispartner en draagt op die manier bij aan kennisuitwisseling en informatievoorziening over ADM beleid op de werkvloer.

Toxic®: uw partner bij veilig werken met gevaarlijke stoffen

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Dit doen wij volgens drie pijlers van ons full service concept wat aansluit op uw praktisch werkproces.
Wij onderhouden voor u uw wettelijke verplichte stoffenregister met bijbehorende communicatie naar de werkvloer, geven advies, doen metingen en zorgen tevens dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken. Zodoende heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

Toxic is met Toxic Safety Solution marktleider en uw partner als het gaat om ontzorgen en verder professionaliseren van chemische veiligheid binnen uw organisatie.
Elke organisatie is anders en zit in een andere fase qua bewustwording en professionalisering op het gebied van veiligheid. Dat begrijpen wij. Bel daarom gerust vrijblijvend voor een vraag of bij een onduidelijkheid.

Inspectie-SZW is bekend met Toxic.

UwWet
Schakel je een advocaat of juridisch adviseur in?

Een advocaat of juridisch adviseur inschakelen brengt toch hoge kosten met zich mee? Veel mensen denken direct bij het inschakelen van een advocaat aan de bijbehorende hoge uurtarieven en wil vooraf weten wat het gaat kosten. Dat is begrijpelijk, want als je je auto naar de garage brengt dan wil je ook weten wat de kosten zijn.
Toch is soms vooraf moeilijk in te schatten hoeveel tijd er moet worden besteed aan een bepaalde zaak. Het ligt aan het dossier, de bewijsstukken en de reactie van de wederpartij. Belangrijk is dat men niet eerst zelf bepaalde handelingen heeft verricht die ervoor zorgen dat er in een later stadium minder gemakkelijk succes kan worden geboekt. Ook is het van belang dat er nog overleg tussen partijen mogelijk is, om eventueel de mogelijkheid van een schikking te bespreken.

Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium een deskundige te raadplegen om de zaak te bespreken en tot een goede juridische onderbouwing te komen. In veel gevallen wordt de kwestie dan opgelost zonder dat een gang naar de rechter nodig is. Voor sommige procedures bij de rechter is bijstand door een advocaat verplicht, waardoor de cliënt wordt geconfronteerd met bijbehorende hogere juridische kosten. Maar in veel gevallen kan worden volstaan met een juridisch adviseur en wordt de zaak naar tevredenheid afgehandeld. In dat geval zijn de juridische kosten lager en is het succes niet minder!


Al meer dan 50 jaar zijn wij expert in werkkleding, schoenen en PBM. Ondanks alle maatregelen vinden er jaarlijks helaas nog veel arbeidsongevallen plaats. Regelmatig ligt de oorzaak in het niet (juist) dragen van PBM. De medewerker is zich niet altijd bewust van de arbeidsrisico’s die er zijn. Ook zien we vaak problemen wat betreft beschikbaarheid van PBM. Zo ontstaat er een kloof tussen de wetgeving en de werkvloer. Met onze aanvullende diensten pakken we deze uitdagingen aan:
• PBM-levering: Adequate levering van persoonlijke beschermingsmiddelen
• PBM-scan: samen bepalen we de juiste PBM
• Toolboxen: samen creëren we kennis, bewustzijn en draagvlak
• PRO-account: samen zorgen we voor beschikbaarheid van PBM

Benieuwd naar onze meerwaarde? Neem dan contact met ons op!

Ps. Volg onze maandelijkse webinars of download onze voorlichtingsposters!


Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.