Inzendreglement DVK Schrijfprijs

Om in aanmerking te komen voor de DVK Schrijfprijs moet de inzending voldoen aan dit inzendreglement.

Procedure

Je stuurt ons een samenvatting van je schrijfsel, met behulp van het volledig ingevulde inschrijfformulier, via De Veiligheidskundige.
De samenvatting van maximaal 4 A-4 tjes (of 2.000 woorden) is in het Nederlands geschreven en behandelt in ieder geval de volgende onderwerpen:
  • aanleiding voor het gekozen onderwerp,
  • vraagstelling,
  • onderzoeksmethode en
  • belangrijkste conclusies.
De samenvatting en het inschrijfformulier moeten voor de jaarlijkse deadline ontvangen zijn door De Veiligheidskundige.
De Veiligheidskundige beoordeelt de samenvattingen.
Als jouw schrijfsel door deze eerste selectieronde komt, krijg je daarvan eind maart bericht en vragen we je de volledige versie te sturen met je curriculum vitae.
Inzenders die niet door deze eerste selectie komen, ontvangen uiteraard ook bericht.

Vervolgens beoordeelt de jury de ingestuurde schrijfsels en wijst in mei de genomineerden aan.
Nadat alle inzenders hierover zijn geïnformeerd worden de nominaties bekend gemaakt via De Veiligheidskundige.

De winnaar wordt feestelijk bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Dag van De Veiligheidskundige.
Over de uitslag wordt eventueel gecorrespondeerd, maar deze wijzigt niet.

Spelregels

Je hebt tussen 1 januari en 31 december een schrijfsel geschreven over een veiligheidskundig onderwerp (voor een veiligheidskundige opleiding, een opdrachtgever, publicatie of iets anders).
Als je een schrijfsel instuurt, stem je ermee in dat De Veiligheidskundige deze – in overleg met jou – publiceert.
Je vrijwaart De Veiligheidskundige van aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
Direct betrokkenen van De Veiligheidskundige worden uitgesloten van deelname.
Juryleden die betrokken zijn bij de totstandkoming van een ingezonden schrijfsel of een directe band hebben met de inzender mogen deze inzending niet beoordelen.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hiermee akkoord te gaan.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Beoordeling

De jury beoordeelt je schrijfsel op de volgende punten:
  • Relevantie,
  • Onderbouwing en
  • Leesbaarheid.
Over de genomineerde schrijfsels wordt de beoordeling van deze punten toegelicht in het juryrapport.

Jury

De jury bestaat uit leden van de redactie van De Veiligheidskundige, aangevuld met veiligheidskundige experts uit het veld.
De jury beoordeelt de schrijfsels die aan de gestelde eisen voldoen en kiest de uiteindelijke prijswinnaar.
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen genomineerden en geen prijswinnaar aan te wijzen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.