De LMRA

Een bijdrage van het NLVI in ons Winkelkatern


Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI) was op 11 en 12 april met een stand aanwezig op de beurs Safety&Health@Work en had een belangrijke boodschap voor iedereen die WERKT. Gilles van Zweeden, nestor, geestelijke vader en aanspreekpunt van NLVI, deelt graag zijn kennis, in dit geval over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de totstandkoming van de Laatste Minuut RisicoAnalyse (LMRA).

Ik weet het, ‘ouwe koek’ zullen sommigen zeggen maar sinds mijn eerste begin met de LMRA, door mij in 2002 op een Shell project (GE2000) geïntroduceerd als ‘Het minuutje van Gilles’ ben ik er – nog steeds en de laatste tijd zelfs in toenemende mate – van overtuigd dat de LMRA écht werkt om incidenten te voorkomen.

Mijn ‘minuutje’ werd in 2005 door Deltalinqs opgenomen en gepubliceerd als LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse). Heel veel bedrijven maken er vandaag de dag op de een of andere manier gebruik van. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is het als verplicht onderdeel opgenomen in de werkprocessen. Sommige bedrijven hebben er een andere naam aan gegeven maar het principe van 16 jaar geleden staat nog steeds:

Stop voor je begint met werken en controleer of het werk dat je uit gaat voeren geen gevaar oplevert voor jezelf en je omgeving en controleer of het werk waar anderen mee bezig zijn geen gevaar voor jou opleveren.

Deze basisregel kan en wordt soms met aanvullende vragen uitgebreid. De uitvoering van de LMRA verschilt nogal, de een gebruikt een papieren checklijst, de ander een kaartje en een enkeling maakt hiervoor zelfs gebruik van een applicatie op zijn mobiele telefoon. Van wezenlijk belang is dat de LMRA vóór aanvang van het werk wordt uitgevoerd, maar ook na bijvoorbeeld de lunchpauze, want in de periode van afwezigheid kan de werkpleksituatie significant veranderd zijn en hier gaat het vaak mis. Het gaat trouwens ook veelvuldig mis bij aanvang van het werk. De LMRA wordt bijvoorbeeld gedachteloos afgevinkt, domweg vergeten of pas bij ‘einde werk’ ingevuld. Dat is zonde van zo’n zinvol instrument.
De LMRA biedt veel mogelijkheden om tot veiliger gedrag te komen. De bij een LMRA te  beantwoorden vragen zijn in wezen niet meer dan een simpel hulpmiddel om je bewust te laten nadenken over het veilig uitvoeren van je taken. Echter: zelfoverschatting maakt dat velen de LMRA niet serieus nemen. We gaan er (onterecht) vanuit dat we wel wéten hoe we veilig moeten werken. Maar bedenk: elk ongeval gebeurt onverwachts. Het kan jou dus ook overkomen en dan is het te laat voor heroverweging.

LMRA-plus
De werkzaamheid van de LMRA is bewezen en wordt nergens meer betwist. Maar met behulp van de huidige smartphone- en internettechnologie kan de LMRA vlotter, slimmer en effectiever worden uitgevoerd. Bovendien is de LMRA-plus dwingender: de veiligheidskundige of leidinggevende hoeft werknemers niet meer tot vervelens toe te herinneren aan het nut en de noodzaak.
Deze manier van werken biedt o.a. de volgende voordelen;
- Automatische locatie- en tijdregistratie
- Melder plus aantal uitvoerenden is bekend
- Opslag van verstrekte informatie
- Mogelijkheid tot analyseren en anticiperen
- Data beschikbaar voor bijsturen veiligheidsbeleid
- Aantoonbaar positief rendement
Met de invoering van de LMRA-plus is het afgelopen met smoezen om de LMRA niet, of niet op tijd uit te voeren.
Een goede vooruitgang om incidenten te voorkomen.

Leer denken in termen van:
WAT… ALS DIT GEBEURT?
Voor meer uitleg en praktijkcases biedt het NLVI wekelijks gelegenheid om de systematiek van de LMRA-plus te testen op het NLVI Practicum, Aalborg 7, 2993 LP te Barendrecht. Zie de NLVI agenda op de website.
De LMRA-plus is een onderdeel van de 4Qualis QHSE software. Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en effectief, met duidelijke, zelf in te stellen KPI’s.
- Incident management
- Risico management
- Kwaliteit management
- Verander management
- Contractor management
- E-Learning

Ook op de volgende beurzen waren of zijn wij enthousiast bezig met de LMRA methodiek, tot ziens.
- Veilig op de werkvloer, The Hague Security Campus, 13 juni
- BRZO, Van der Valk, Utrecht, 29 mei
- Surface Campus, Brabanthallen ’s Hertogenbosch 13/14/15 November


TAAK-RISICO-ANALYSE
Naast de LMRA is het ook aan te bevelen om bij elke niet-standaardklus een TRA-werkvoorbespreking te organiseren. Daarin wordt de opdracht (het eindresultaat), de taak (wat gebeurt er, in welke stappen), de context (in welke omgeving gebeurt het), de rollen, de risico’s, en de veiligheidsmaatregelen besproken.


Bronnen: o.a. het boek ‘Veilig Werkgedrag’ van dhr. Juni Daalmans (Brain Based Safety).
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.