arbeidsongevallen

Veiligheid doe je er niet even bij

Eenheid in regels en instructies, kennisdeling en opleiding. Via deze kernwaarden wil de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn in alle fases van de bouw …
Lees meer

Rapportage Ongevallen Scheepvaart januari 2022-juli 2022

Deze editie van de Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS) besteedt naast de meldingen uit de zeevaart ook aandacht aan de binnenvaart. De Onderzoeksraad heeft voorvallen op de Nederlandse binnenwateren in toenemende mate op de agenda staan. Uit deze voorvallen zijn namelijk waardevolle lessen te trekken en kunnen beide sectoren van elkaar leren, waardoor de Onderzoeksraad meer aandacht geeft aan de binnenvaart. Zeescheepvaart en binnenvaart maken bovendien gebruik van dezelfde binnenwateren; bewustwording van elkaar kan de veiligheid aanzienlijk vergroten.
Meer over scheepvaartvoorvallen is te vinden in de Rapportage Ongevallen Scheepvaart januari 2022-juli 2022.

Bron: Onderzoeksraad
Lees meer

Risicovolle bedrijven kwetsbaar bij stroomuitval

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken niet altijd goed zijn voorbereid op stroomuitval. Daardoor kunnen ongelukken ontstaan. Door de overgang naar duurzame energie werken steeds meer fabrieksprocessen op elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt daardoor toe, en de kans op ongelukken ook. Het is belangrijk dat …
Lees meer

Verankeren van veiligheid bij Defensie

Het tijdig onderkennen van veiligheidsrisico’s in plannen, projecten en activiteiten verkleint de kans op ongelukken in latere fasen waarin het uitvoeren en afmaken van het werk centraal staat. Dit geldt op individueel niveau, maar ook voor een staf, een eenheid en voor Defensie als geheel. Dit is de boodschap van de Inspectie Veiligheid Defensie in …
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.