Visie door intervisie

Intercollegiale toetsing op MVK-niveau

Stichting SVK-register geeft in dit artikel haar visie op de specifieke begeleiding van Middelbaar veiligheidskundigen in het kader van InterCollegialeToetsing (ICT). Nadat de cursisten persoonlijk en in kleine groepen worden begeleid bij de totstandkoming van een inhoudsvolle MVK-scriptie worden de intervisiebijeenkomsten aangeboden.  

Waarom vinden jullie intervisie zo belangrijk?
“Laten we vooropstellen dat het woord Intercollegiale toetsing, zoals dit voor de certificatie van HVK’ers in de Arboregeling heet, een misleidende benaming is. In 2016 is al gesuggereerd dat deze benaming inhoudt dat cursisten elkaar de maat nemen. En zo is het nu eenmaal niet. Daarom vinden wij ‘intervisie’ een veel betere term. Om deze intervisie goed in te vullen bieden wij gedurende de MVK-opleiding de gelegenheid, onder leiding van docent of begeleider, om met elkaar in kleine groepjes te sparren over de opstap naar een scriptie en scriptieonderwerp. Bovendien - en dat is de dynamiek van intervisie – wordt er veel informatie uitgewisseld over de praktijkervaringen van cursisten, over de rol als veiligheidsprofessional in de organisatie, en wordt er deskundigheid uitgewisseld (veelal gebaseerd op jaren werkervaring).”

De opleider heeft dus een faciliterende rol. Waarom?
“Ten eerste is uitleg en toelichting over de opbouw van een scriptie noodzakelijk. Hierbij gaat het om zaken als de formulering van de probleemstelling, gekozen onderzoeksmethoden, de meerwaarde voor de organisatie, maar ook het afkaderen van het onderwerp. Het is voor veel cursisten prettig en ook nodig om hier in groepsverband over te sparren. Ook de voorbereiding op de verdediging en presentatie komen in deze bijeenkomsten aan bod. Zo wordt vervolgens ondersteuning geboden bij het maken van een presentatie, het presenteren zelf en het kunnen verdedigen van een inhoudelijk verhaal.”

Wat is bij deze bijeenkomsten het belangrijkste onderwerp?
Wat wij vaak zien is dat het uitwisselen van praktijkervaring zeer belangrijk is. Hierin komt vaak naar voren dat de rol van de veiligheidskundige in de organisatie breed wordt uitgemeten. Aspecten als leidinggeven, het inbedden van veiligheid op de werkvloer, maar ook het presenteren naar het management en het boegbeeld kunnen zijn naar de buitenwereld zijn onderwerpen die breeduit worden besproken tijdens deze bijeenkomsten. Wij ervaren als opleiders deze intervisiebijeenkomsten als pareltjes geklonken aan de opleidingsdagen zelf. De sfeer is prima, kleinschalig, zeer inhoudelijk, en bovendien zeer motiverend voor de MVK’er. De MVK’er op weg naar een diploma en de MVK’er op weg naar een professionele loopbaan na het behalen van zijn of haar diploma heeft grote behoefte aan intervisie.”  

Hoe verhoudt deze MVK-intervisie zich tot die van de HVK’er?
Een groep cursisten die ervaringen uitwisselen tijdens een intervisiebijeenkomst“Het SVK-register is natuurlijk bedoeld voor de MVK’er. Hobeon en DNV hebben specifieke richtlijnen vastgesteld voor Intercollegiale toetsing voor de HVK’er. Deze invulling is gebaseerd op frequentie, het inbrengen van een casus (gebaseerd op een kerntaken-competentiematrix), nauwkeurige verslaglegging en de uitwerking van de casus.” Dit is een andere en meer scherpe wettelijke invulling van ICT en voert voor het MVK-regime wat te ver. Kortom, intervisie is een pareltje, het is nodig, het is zinvol, het is enthousiasmerend en het leidt tot verdere professionalisering.  


STICHTING SVK
Op initiatief van enkele veiligheidskundige opleiders is het SVK-register opgericht als professioneel platform voor de risicoprofessional. Het accent ligt op Middelbaar veiligheidskundigen (MVK), maar ook Hoger veiligheidskundigen (HVK) en MOSHE-opgeleide veiligheidskundigen zijn van harte welkom. Het register heeft tot doel de verdere ontwikkeling van veiligheidskundigen te stimuleren. En wil ervoor zorgen dat de MVK binnen organisaties, bedrijven en instellingen meer op de kaart wordt gezet. Het register wordt ondersteund door Copla Opleiding & Training, Apply Opleidingen, Kader, bureau voor kwaliteitszorg, Gelling Publishing & Training en PHOV.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.