arbobeleid

Arbobeleidsregels

Oorspronkelijk een zeer gedetailleerde en omvangrijke uitwerking van de Arboregeling, op 1-1-2012 vervallen.

Arbobeleidsregels werden als onnodig specifiek beschouwd en daardoor ervaren als overheidsbetutteling. Ze waren bovendien niet bindend, maar werkgevers moesten dan wel aan kunnen tonen dat het door hen gevoerde beleid minstens zo effectief was bij het bereiken van het na te streven doel.

In de nieuwe opzet van de Arbowet is ernaar gestreefd veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te doen bereiken door doelvoorschriften te stellen. Arbobeleidsregels werden beschouwd als middelvoorschriften. Hun rol is grotendeels overgenomen door arbocatalogi. …
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.