De grote Asbestdiscussie

Een bijdrage van SBO in ons Winkelkatern

Woonbron pleit voor risicogestuurd beleid, het herstellen van de balans tussen de feitelijke risico’s en de kosten  

Op 6 november vindt de 17e Nationale Asbest Conferentie plaats op het Bouw- en Infrapark te Harderwijk. Tijdens het congres zal de ‘De Grote Asbestdiscussie’ plaatsvinden waar deskundigen met elkaar in discussie gaan over de zwaarte van de risico’s van asbest. Deze week spraken wij met Arthur Oerlemans, Directeur van woningcorporatie Woonbron. Zijn standpunt is dat hij pleit voor risicogestuurd beleid, het herstellen van de balans tussen de feitelijke risico’s en de kosten. Wij spraken hem over dit standpunt.

Asbest is zondermeer een gevaarlijke stof, zeker als er sprake is van langdurige blootstelling zoals bijvoorbeeld bij bepaalde asbesttoepassingen waarmee mensen beroepsmatig in contact komen. Het is echter aantoonbaar onjuist om te stellen dat bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest in woningen, er direct grote gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners. Zelfs de GGD stelt dat het inademen van één enkele asbestvezel niet zal leiden tot ziekte. Vanuit emotie en het vermijden van risico’s worden disproportionele maatregelen genomen terwijl sommige asbesttoepassingen op een eenvoudige en goedkopere manier kunnen worden verwijderd zonder dat dit leidt tot gezondheidsrisico’s voor bewoners of astbestsaneerders.

Asbest verwijderen, hoe ver moeten we gaan?
Asbest werd in het verleden beschouwd als een wondermiddel. Toepassingen in woningen zijn daarom divers. Asbest komt bij woningen o.a. voor in;
• Vensterbanken
• Gevelpanelen
• Dakbedekking
• Rioleringsbuizen
• Beglazingskit
• En zelfs stucwerk.
In veel gevallen gaat het om lage concentraties of situaties waarbij op een eenvoudige wijze de asbesttoepassing te verwijderen is. Binnen de huidige regelgeving kost dit een enorme hoeveelheid geld wat niet in verhouding staat tot het gezondheidsrisico. Geld wat woningcorporaties krijgen van hun huurders; mensen met beperkte financiële draagkracht. Het is daarmee een maatschappelijke taak voor corporaties om ervoor te zorgen dat het geld van de huurder zo goed mogelijk besteed wordt. Op het moment dat hun bijdragen ingezet worden voor disproportionele maatregelen om asbest te verwijderen, kan het geld niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld de duurzaamheidsopgave waar corporaties in het belang van hun klanten en het milieu voor staan.
De uitdaging voor woningcorporaties is om binnen aanvaardbare risico’s asbesttoepassingen te verwijderen, daar waar het nodig is.

Hoe informeren we onze huurders over de risico’s?
Als asbest wordt aangetroffen wordt bepaald wat het risico is voor de bewoners. Wij splitsen dit uit in twee soorten categorieën:
• Gering gevaar: Als het gaat om een zogenaamde hechtgebonden toepassing is er sprake van een gering gevaar en wordt in overleg met de bewoner bepaald of de asbest verwijderd moet worden of dat de bewoner voorgelicht wordt om er niet aan te komen.
• Verhoogd risico: Bij bijvoorbeeld vloerbedekking met niet-gebonden asbest, is er een verhoogd risico en wordt er gesaneerd. In overleg met de bewoner maken wij afspraken over een tijdelijk onderkomen voor de duur van de verwijdering op het moment dat de bewoners niet in het huis, in bijvoorbeeld een andere kamer, kunnen verblijven. Bij projecten waarbij er sprake is van grotere saneringen wordt voorlichting gegeven in overleg, en met medewerking van, de GGD.

Hoe ga je om met onduidelijkheid en emotie rondom asbest?
Er is rond asbest sprake van veel onduidelijkheid en emotie. Onze medewerkers raakten in paniek en maakten zich zorgen over hun gezondheid op het moment dat er sprake was van asbest in woningen. Een leermoment en daarmee ook een succesverhaal is de opleiding voor asbestherkenning voor medewerkers. Doordat wij medewerkers nu meenemen in de risico’s en doordat zij asbest kunnen herkennen, weten zij hoe te handelen richting bewoners en wat de procedures zijn om asbest te verwijderen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.