Eerste gekozen NVVK-ledenraad feit

Voor de eerste keer in haar 75-jarige historie kent de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde een Ledenraad. Deze raad vertegenwoordigt de meer dan 3.000 leden als beleidsvormend en beleidscontrolerend orgaan. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de modernisering van Nederlands belangrijkste kenniscentrum voor veiligheidsvraagstukken. De vijftien gekozen leden representeren vijf geografische kiesdistricten en één professionele kiesgroep. De eerste vergadering van de Ledenraad is op 25 augustus. Belangrijkste onderwerp op de agenda: de benoeming van een nieuw Hoofdbestuur.

De verkiezingen voor de eerste NVVK Ledenraad vonden van 8 tot en met 12 juli jl. digitaal plaats. De leden konden kiezen uit totaal 25 kandidaten. De gekozen kandidaten werden op 13 juli persoonlijk op de hoogte gesteld.
Tamara Kubbenga en Monique van Geel werden gekozen in kiesdistrict Midden-Nederland. Beide dames reageren op hun nieuw verworven lidmaatschap van de Ledenraad. 'Hartelijk dank voor jullie vertrouwen', melden zij. Monique voegt enthousiast toe: 'Let’s go for it!' In kiesdistrict Zuid-Holland werd Rob van de Bank gekozen. Hij meldt: 'Samen met Angelique Klaver en Christiaan Poll wil ik mij van harte inzetten voor de belangen van de NVVK en die van de leden van Kiesdistrict Zuid-Holland in het bijzonder. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking met het Hoofdbestuur en de nieuwe Verenigingsmanager.'

Diverse raad belangrijk

De Ledenraadverkiezingen toonden aan, dat een groot deel van de NVVK-leden actief begaan is met de toekomst van de vereniging, vindt voorzitter Kees Roelofs. 'De NVVK bestaat nu 75 jaar en gaat een nieuwe fase in. Veiligheidsvraagstukken domineren in onze maatschappij het publieke, politieke en professionele debat. Er is steeds meer behoefte aan een partij die op alle veiligheidskundige onderwerpen actuele en diepgaande kennis kan bieden. Wil de NVVK die partij in Nederland zijn en blijven, dan zullen wij ons wendbaar, toekomstgericht en actief participerend moeten opstellen. Een Ledenraad die alle veiligheidskundige disciplines vertegenwoordigt en die mede het toekomstige beleid uitstippelt is daarom onmisbaar.'
'Het is daarnaast prachtig om te zien dat ons Hoofdbestuur, bestaande uit grijze heren met een lang veiligheidskundig verleden, nu te maken krijgt met een gemiddeld véél jongere Ledenraad, die bovendien een zeer diverse samenstelling kent. Als voorzitter ben ik trots te zien hoe de modernisering van onze vereniging zichtbaar en merkbaar gestalte krijgt.'

De Uitslag

De gekozen leden zijn:
  • kiesdistrict Midden-Nederland: Tamara Kubbenga, Monique van Geel, Erik Kooij
  • kiesdistrict Noord-Holland: Peter Booster, Jaap van de Ruit, Joep Bloedjes
  • kiesdistrict Noord-Nederland: Joke Hiemstra, Frits Schuiling, Eddie Stam
  • kiesdistrict Zuid-Holland: Angelique Klaver, Christiaan Poll, Rob van de Bank
  • kiesdistrict Zuid-Nederland: Peter Bakker, Edwin van Haperen
  • kiesgroep Risicoprofessionals: Mari van Alphen
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.