Probitrelaties

Omgevingsveiligheid: effecten van giftige stoffen

Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan toxische stoffen.

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. De rekenmethodieken die bij de analyse gebruikt worden geven inzicht in de kans op slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor de modelmatige schatting van de acuut dodelijke effecten van giftige stoffen wordt het gebruik van probitrelaties voorgeschreven. Deze informatie wordt gebruikt bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening rond activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Wat is een probitrelatie?
Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de blootstellingsduur en het effect op (in dit geval) de mens. Op deze manier kan met een probitrelatie voor een giftige stof voor iedere willekeurige combinatie van concentratie en blootstellingsduur het percentage mensen worden geschat dat in de omgeving van een ongeval komt te overlijden  door blootstelling aan de stof.

Probitrelaties zijn gebaseerd op toxicologische gegevens uit dieren, die worden omgerekend naar blootstellingsresponsrelaties voor de mens.  Voor een aantal stoffen zijn probitrelaties formeel vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. Voor stoffen waarvoor nog geen probitrelatie beschikbaar is, wordt een probitrelatie afgeleid, beoordeeld en vastgesteld volgens een vastgesteld proces.

Bron: RIVM
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.