QRA

Kwantitatieve risicoanalyse
Quantative Risk Analysis


QRA’s worden uitgevoerd wanneer op een bepaalde locatie (bedrijfsterreinen, transportroutes) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden  die bij vrijkomen kunnen leiden tot directe dodelijke slachtoffers bij omwonenden.

Met betrekking tot stoffen gaat het om brandbare stoffen en toxische stoffen.
Met omwonenden worden mensen bedoeld buiten het terrein (extern) van een bedrijf (vandaar de naam externe veiligheid).

Lees ook de notitie van het RIVM Wat is een QRA? Een introductie over QRA’s voor inrichtingen in Nederland
De volgende aspecten komen in de notitie aan de orde:
  • Wat is een QRA?
  • Selectie van relevante installaties t.b.v. een QRA
  • Ongevalscenario’s
  • Maatregelen en systeemreacties
  • Bevolkingsgegevens en ontstekingsbronnen
  • Modelparameters
  • Rapportage
  • Enkele aandachtspunten bij het beoordelen van een QRA
Bron: RIVM

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.