Gelijkspanning

Over de tijd constant (of in ieder geval van dezelfde polariteit) blijvend potentiaalverschil tussen twee (meet)punten of 'polen'.

Een gelijkspanning kenmerkt zich door een constant overschot van negatieve ladingdragers aan de minpool en een tekort aan de pluspool (en/of vice versa voor positieve ladingdragers).
Een ideale gelijkspanningsbron (zoals een ideale batterij of een enkele cel) zorgt ervoor dat dit overschot/tekort blijft bestaan, ook als de spanningsbron wordt 'belast' met een 'verbruiker'. Die verbruiker is een weerstand, waardoor ladingdragers van de ene pool naar de andere vloeien.

Bij een gelijkspanningsbron zal door een weerstand of een geleider tussen de polen een gelijkstroom gaan vloeien. De weerstand bepaalt, samen met de spanning van de spanningsbron de grootte van de stroomsterkte. Die correlatie volgt uit de wet van Ohm. Omdat in vaste stoffen de negatieve ladingdragers (elektronen) beweeglijk zijn, is de per definitie vastgestelde richting van de stroom (van plus naar min door de verbruiker) tegengesteld aan de bewegingsrichting van de elektronen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.