Zuurstof

(Chemie)

Element, als atoom aangeduid met de letter O van oxygen. Het zuurstofatoom is zeer reactief en vormt graag verbindingen. 20,9 volumeprocent van de atmosfeer bestaat uit gasvormig O2 (dizuurstof), de stabiele verbinding van twee zuurstofatomen. Zie ook ozon.

Voor het leven van mensen is zuurstof in de omgevingslucht onontbeerlijk. Afwijkingen van de zuurstofconcentratie is riskant: te veel zuurstof betekent vooral een verhoogd brandrisico, verlaging van het zuurstofpercentage introduceert verstikkingsgevaar. Ook al hebben gezonde mensen geen last van enkele procenten verschil, toch is het alarmerend. In besloten ruimten kan het zuurstofpercentage immers snel (nog verder) veranderen en een te lage waarde betekent ook dat er een (mogelijk op een andere manier ook schadelijke) oorzaak voor is.

Te weinig zuurstof kan worden veroorzaakt door oxydatieprocessen in besloten ruimten, brand, biologische processen (ook ademende mensen) of verdringing door vrijkomende of instromende andere gassen.

Zie gasmeetkundige en Ex-Ox-Tox
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.