Het coronavirus en de coronascrisis (met stappenplan)

Een whitepaper van Toxic over COVID-19 in ons winkelkatern

In deze whitepaper wordt ingegaan op de Coronacrisis veroorzaakt door het Coronavirus COVID-19. Hier wordt geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke maatregelen als een gehele lockdown of een stapsgewijze sociale distantie (sociale onthouding) om een opbouw van groepsimmuniteit te verkrijgen. Voor beide is geen goed wetenschappelijk bewijs, de ervaring zal moeten uitwijzen wat de beste aanpak is. Zowel voor de korte termijn als langere termijn. Deskundigen in de media spreken elkaar op dit punt deels tegen.

Whitepaper Het coronavirus en de coronacrisisNa een uiteenzetting over wat virussen eigenlijk zijn en het verschil tussen besmetting en infectie (begrippen die zeer vaak door elkaar gegooid worden), wordt ingegaan op de mogelijke opnamewegen van de mens voor micro-organismen. Vervolgens worden de mogelijke gezondheidseffecten besproken van COVID-19.  Ingegaan wordt op welke mogelijke innovaties kunnen optreden door deze pandemie, het spanningsveld en het duivelse dilemma waar de beleidsmakers en regeringsleiders in zitten. De COVID-19 pandemie wordt in perspectief geplaatst met eerdere pandemieën en toekomstige pandemieën. Tenslotte worden enkele maatregelen uitgelicht en wordt een voorbeeld gepresenteerd van een draaiboek (voor bedrijven) met maatregelen die in de verschillende fasen van uitbraak kunnen worden genomen.

Toxic helpt professionals op praktische wijze bij hun veiligheidsvraagstukken.
Daarom is er ook een stappenplan 'Hoe om te gaan met een epidemie/pandemie van het Coronavirus COVID-19' aan deze whitepaper over corona toegevoegd.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.