EPEL

(Arbeidshygiëne, toxicologie, gevaarlijke stoffen, BRZO)
Eenmalige Populatie Exposure Limit

Hoogst toelaatbare concentratie waaraan de bevolking gedurende een korte tijd mag worden blootgesteld zonder dat er blijvende effecten optreden.
In onbruik geraakte term.

Zie STEL, MAC-waarde en Grenswaarde
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.