Uitfaseren

Stapsgewijs uit de roulatie nemen, opheffen, stoppen of afschaffen van iets, bijvoorbeeld software, die op zeker moment niet meer wordt ‘ondersteund’.

De term wordt in de VK vooral gebezigd voor iets dat op termijn niet meer toegestaan is omdat het als een te groot risico wordt beschouwd voor mens of milieu en waar dientengevolge wettelijke overgangsregelingen voor bestaan. Eensklaps verbieden zou een te grote economische impact hebben of als onrechtvaardig worden beschouwd.
Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor het blusgas halon, voor freon-koudemiddelen in koelinstallaties en voor dieselheftrucks met betrekking tot het gebruik in omsloten ruimten.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.