Machinerichtlijn

EU-richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16EG.
In 1995 ingevoerde richtlijn die de veiligheid borgt van alle in Europa verkochte en gebruikte machines.

Formuleert basisveiligheidseisen, een technisch constructiedossier en eist een conformiteitsverklaring van de fabrikant, te leveren bij een nieuwe machine of samenstel, naast de verplichte CE-markering op de machine zelf.

Niet van toepassing op machines van voor 1995. Die moeten overigens wel veilig zijn om tijdens arbeid te mogen worden gebruikt.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.