Kerndiscipline

Artikel 2.7 van het Arbobesluit stelt deskundigheidseisen aan de arbodeskundigen die bedrijven ondersteunen. De genoemde kernfuncties zijn die van arbeidshygiënistveiligheidskundige en arbeids- en organisatiekundige. De vierde kerndiscipline is die van bedrijfsarts.

Artikel 2.7. Deskundigheidseisen

1. Binnen een arbodienst zijn deskundigen werkzaam op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, de arbeidshygiëne, de veiligheidskunde en de arbeids- en organisatiekunde.

2. Een deskundige beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op een vakgebied als bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, indien hij in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.