Johari-venster

Johari window
(sociolinguïstiek, gedragsleer, communicatie)

Model waarmee zicht wordt geboden op communicatie en interpersoonlijk bewustzijn, in 1955 door Joseph Luft en Harry Ingram ontwikkeld.

Het model bestaat uit vier kwadranten die samen een matrix vormen, waarin 'onderwerpen' kunnen worden ingedeeld. De twee kolommen in het diagram zijn links 'bekend aan jezelf' en rechts 'onbekend aan jezelf', de rijen zijn boven 'bekend aan de ander(en)' en onder 'onbekend aan de ander(en)'.

In de matrix ontstaan zo vier vlakken: de open ruimte (bekend bij beide), de 'blinde vlek' (alleen onbekend aan jezelf), het 'verborgen gebied' (alleen onbekend aan de ander) en het 'onbekende gebied', aan geen van beide bekend.
Goed communiceren kan alleen in de 'open ruimte', dus voor een ongehinderde communicatie dient de 'open ruimte' zo groot mogelijk te zijn. Pogingen tot communicatie in het verborgen gebied of de blinde vlek zijn asymmetrisch en verlopen doorgaans onbevredigend. In het onbekende gebied wordt in het geheel niet gecommuniceerd, want het is 'terra incognita' voor beide partijen.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.