Onderzoeksopzet ‘evaluatie crisis fipronil in eieren’

Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken de 2e Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar de fipronilcrisis dat door Winnie Sorgdrager zal worden uitgevoerd.

In het onderzoek naar de fipronil crisis staan drie onderzoeksvragen centraal:
  1. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de eierketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de toezichtketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  3. Hoe hebben de verschillende actoren (privaat en publiek) gehandeld in de afhandeling van de crisis?
  4. Hoe hebben de verschillende EU landen en de Europese Commissie gehandeld en hoe kan er beter worden afgestemd?

Elke centrale vraag kan worden uitgediept met specifieke vragen. Het is aan mevrouw Sorgdrager om de specifieke vraagstelling aan te scherpen, mede gebaseerd op de vragen vanuit de Kamer. Om een idee te geven zijn in de bijlage al specifieke vragen benoemd die de afgelopen maanden zijn opgekomen. Dit is een niet uitputtende lijst.

Onderzoeksrapport
Het onderzoek Sorgdrager zal moeten leiden tot antwoorden op de gestelde vragen. Daaruit zullen conclusies komen en aanbevelingen volgen voor verbetering van de borging van de voedselveiligheid in de eierketen en wellicht breder, van het totale voedselsysteem. Dit alles met het doel te leren van deze crisis. Gezien het belang van het onderzoek is zorgvuldigheid belangrijk, maar is ook voortvarendheid geboden. Streven is het onderzoek af te ronden voor 31 december 2017.

Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zal ook onderzoek doen naar de crisis en het functioneren van het voedselveiligheidssysteem. "Dit gebeurt vanuit de eigenstandige rol van de OvV. Mevrouw Sorgdrager is op de hoogte van het voornemen van de OvV en zal in overleg met de OvV bezien of, en waar mogelijk, synergie te behalen is tussen beide onderzoeken", aldus de begeleidende kamerbrief over het eigen onderzoek.

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.