Medewerking gevraagd voor twee nieuwe consultaties

Internetconsultatie.nl doet twee nieuwe onderzoeken in opdracht van de overheid. Veiligheidskundige expertise is van groot belang bij beide onderwerpen, dus grijp de gelegenheid aan om te laten weten wat je van de voorstellen vindt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is voornemens wijzigingen aan te brengen in het Arbeidsomstandighedenbesluit door invoering registratieplicht duikberoepen e.a.
Voor arbeid met vuurwerk en duikarbeid zijn certificatieverplichtingen van kracht die voor kleine beroepsgroepen relatief kostbaar zijn en veel kennis over accreditatienormen en certificatietechniek vragen. Deze verplichtingen worden omgezet naar registratieverplichtingen die goedkoper en eenvoudiger te hanteren zijn, zonder dat de veiligheid en de gezondheid inboeten. Daarnaast worden onder meer wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij duikarbeid.

Vul de enquête in

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel voor wijziging van de Regeling C02-heffing industrie voor overdracht restgassen.
Door de huidige vorm van de CO2-heffing bestaat er een risico bij faillissement wanneer overdracht van restgassen tussen partijen plaatsvindt. Dit risico ontstaat doordat de dispensatierechten bij overdracht van deze restgassen niet automatisch worden gestort bij de ontvanger van deze restgassen, terwijl de lasten van de heffing wel naar de ontvangende partij wordt overgedragen. Door deze wijziging wordt dit risico weggenomen.

Vul de enquête in
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.