Het gaat te vaak mis in slachthuizen

In de eerste helft van 2022 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 5700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit  heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes. Vooral als het ging om hygiëne en op het gebied van dierenwelzijn werd een groot aantal fouten geconstateerd. Zo werden dieren niet goed bedwelmd en werd er verontreiniging van darminhoud op karkassen gevonden. De 401 gesanctioneerde overtredingen zijn onderverdeeld in 70 schriftelijke waarschuwingen en 62 boetes aan roodvleesslachterijen, en 147 waarschuwingen en 122 boetes aan pluimveeslachterijen. Het openbaar gemaakte aantal waarschuwingen en boetes op bedrijfsniveau geeft slechts gedeeltelijk deels inzicht in de prestaties van slachterijen.
Toezichthoudend dierenartsen en inspecteurs grijpen in bij tekortkomingen, en sturen bij als dat nodig is. Dit om te voorkomen dat het dierenwelzijn of de voedselveiligheid in het geding komt. Zo kan de slachtlijn tijdelijk worden stilgelegd of het slachthuis worden aangesproken op het gedrag. Daarmee kan het slachthuis een bestaande overtreding direct opheffen of kan een verdere overtreding worden voorkomen. Alle interventies die de NVWA uitvoert, moeten leiden tot structurele verbeteringen in de procesuitvoering door het slachthuis.
Van deze 5700 tekortkomingen gingen er meer dan 1400 over dierenwelzijn. Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA: 'De cijfers laten zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter. De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.'
Permanent toezicht
De 39 grote slachthuizen in Nederland staan onder permanent toezicht van de NVWA. Toezichthouders en inspecteurs zijn daar dus continu aanwezig tijdens het slachtproces. Zij verdelen hun aandacht over de verschillende bedrijfsruimten van het bedrijf. De NVWA benadrukt dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de slachthuizen zelf is om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden.
De NVWA maakt sinds enige jaren gegevens openbaar van de inspecties in de 23 roodvlees- en 16 pluimveeslachterijen . Het gaat dan over de aantallen schriftelijke waarschuwing - en boetewaardige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf.
In de podcast 'De Inspecteur' vertelt dierenarts Daphné over haar werk in een groot slachthuis. Beluister de podcast via Apple Podcasts of Spotify.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.