Bedrijfsartsen luiden (nogmaals) noodklok

De enige manier om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst overeind te houden is publieke financiering van de opleiding tot bedrijfsarts. Voor de NVAB is er geen andere conclusie mogelijk nu volgens het Capaciteitsorgaan het tekort aan bedrijfsartsen blijft toenemen. ‘Het evenwicht is nu al niet meer binnen 10 jaar te herstellen. Blijven wachten op een wonder is gewoonweg niet te verantwoorden.’

In zijn nieuwste rapportage constateert het Capaciteitsorgaan voor de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen, vooral door pensionering. Hier staat een forse onvervulde vraag tegenover. En die neemt door onder meer langer doorwerken, een diverse beroepsbevolking en grotere kans op ziekte en ongevallen alleen maar verder toe. De conclusie ligt voor de hand: er moeten veel meer bedrijfsartsen worden opgeleid dan nu gebeurt. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens: ‘Het pijnlijke is dat deze ontwikkelingen en conclusie identiek zijn aan die van de vorige rapportage uit 2019. Net als de constatering die het rapport eraan toevoegt: van de geadviseerde opleidingsaantallen wordt al jaren veel minder dan 50% gerealiseerd. Waar het advies nu uitkomt op jaarlijks minimaal 258 instromers, lag die in de praktijk de voorbije 3 jaar gemiddeld op 96. Dit kan zo niet doorgaan.’

Lees het volledige persbericht op de website van de NVAB
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.