Weer acties op het Malieveld

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bouw, in navolging van de boeren, actie voert op het Malieveld in Den Haag. Maxime Verhagen: 'Wij van bouwend Nederland accepteren niet dat het land op slot gaat.' Het 'slot' wordt veroorzaakt door vastgestelde grenswaarden voor PFAS in grond die verplaatst wordt. Nu geldt voor baggerwerken en grondverplaatsing de in laboratoria laagst mogelijke waarneming van PFAS van 0,1 microgram. Techniek Nederland: 'Deze zogenaamde detectiewaarde is nooit bedoeld als norm voor grond- en baggerwerkzaamheden, maar werkt nu feitelijk wel zo uit.' Daardoor valt in deze sectoren al het werk stil. Voor grond bij woningen en industrie is vanuit volksgezondheid een norm van 3 en 7 microgram vastgesteld.
Veel andere brancheverenigingen steunen de actie op het Malieveld, zoals FME en Metaalunie.

Nieuwe metingen
Gisteren informeerde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven de kamer via een kamerbrief over het voornemen met spoed de grenswaarden opnieuw te bepalen.
'Omdat de achtergrondwaarden van PFAS op veel plekken nog niet bekend zijn, heb ik het RIVM gevraagd mij met spoed te laten weten of er inmiddels al voldoende data beschikbaar zijn waarmee binnen afzienbare tijd een voorlopige achtergrondwaarde voor heel Nederland voor de meest relevante PFAS kan worden vastgesteld. Met een voorlopige achtergrondwaarde kan er daarom meer ruimte ontstaan voor het verplaatsen van grond zonder dat er risico’s voor mens en milieu ontstaan. Waar lokaal metingen beschikbaar zijn, kan het bevoegd gezag daar overigens net zoals reeds nu het geval is, rekening mee houden. Het RIVM heeft mij aangegeven dat zij, op basis van de beschikbare data, uiterlijk per 1 december een advies over de hoogte van de tijdelijke landelijke achtergrondwaarde voor (land)bodem aan kunnen leveren. Ik zal deze dan zo snel mogelijk vaststellen.'

Taskforce
Naast het verzoek aan het RIVM of een verruiming van de 0.1 grens mogelijk is, heeft staatssecretaris Van Veldhoven een taskforce ingesteld. In de taskforce werken bedrijven en overheden voor de duur van in ieder geval één jaar samen aan oplossingen voor regio-overstijgende knelpunten. De taskforce wordt geleid door oud-topambtenaar Hans van der Vlist. Ook worden er door het land werkconferenties georganiseerd om voor concrete projecten in de regio te kijken wat de belemmeringen zijn, en hoe deze weggenomen kunnen worden. Dit kan alleen samen met gemeenten, provincies, Waterschappen en de bedrijven.

Bouwend Nederland is blij met versnelde PFAS-wetgeving (grenswaarden), maar benadrukt dat er tot 1 december (dan komt het RIVM met resultaten van hun onderzoek) noodmaatregelen nodig zijn om faillissementen te voorkomen.

Via de landelijke media is de actie via live blogs te volgen:
NOS.nl
NU.nl

Bronnen: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Rijksoverheid, Metaalunie en FME

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.