Debat Dupont/Chemours - het vervolg

Chemiebedrijven moeten transparanter zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter. De Kamer debatteerde op 21 september met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken).
(lees ook: Debat over Dupont/Chemours)

Chemours in Dordrecht kwam al eerder in het nieuws omdat het bedrijf omwonenden en werknemers jarenlang heeft blootgesteld aan het gevaarlijke perfluoroctaanzuur (PFOA). Nu loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen het chemiebedrijf wegens het illegaal lozen van GenX-stoffen. Het bedrijf heeft al zijn goodwill verloren, zegt Dijkstra (VVD). Hij is blij dat de provincie Zuid-Holland de vergunningeisen heeft aangescherpt.

Gevaarlijke chemische stoffen horen helemaal niet in ons milieu thuis, vinden Arissen (PvdD) en Kröger (GroenLinks). Zij zeggen: stop met het lozen daarvan. Maar volgens Dijksma kun je stoffen niet zomaar verbieden. De Europese REACH-verordening voor chemische stoffen bepaalt dat bedrijven moeten aantonen dat ze veilig werken met gevaarlijke stoffen. Anders krijgen ze geen vergunning.

Beter informeren over gevaarlijke stoffen
Chemours wist al decennia hoe gevaarlijk PFOA was, maar hield dat verborgen voor  omwonenden en werknemers. Zulke relevante informatie achterhouden moet strafbaar worden, vinden Van Brenk (50PLUS) en Arissen.
Van Eijs (D66) vindt het onverklaarbaar dat drinkwaterbedrijven zelf op zoek moeten naar gevaarlijke stoffen in het water. Zij wil chemiebedrijven verplichten om actief te melden welke gevaarlijke stoffen ze lozen.
Er komt een kennisplatform, meldt Asscher. Daarop moeten bedrijven in het openbaar informatie gaan delen over gevaarlijke stoffen. Bedrijven zijn daar niet enthousiast over, constateert Von Martels (CDA), en dat is een slecht signaal. Als het niet vrijwillig gebeurt, kan een verplichting volgens Asscher alsnog in beeld komen.

Inspectie laat te wensen over
De Arbeidsinspectie onderzoekt de gezondheid van (ex-)werknemers van Chemours. Maar waarom gebruikt de inspectie daarbij alleen informatie die het verdachte bedrijf zelf aanlevert, vraagt Van Aalst (PVV). En waarom heeft de Arbeidsinspectie decennia niet gekeken naar gevaarlijke stoffen, vraagt Laçin (SP). Er is wel degelijk gekeken naar het acute gezondheidsgevaar, zegt Asscher, maar de inspectie kijkt pas sinds kort ook naar de langetermijngezondheidseffecten.
De minister meldt dat wordt onderzocht hoe inspecties slimmer en effectiever kunnen. Over een eventuele capaciteitsuitbreiding beslist een nieuw kabinet. Ook komt er een gespecialiseerd inspectieteam voor gevaarlijke stoffen. Dat moet er snel komen en voldoende capaciteit hebben, benadrukt Van Dijk (PvdA).

Stemming
De Kamer debatteerde eerder over chemiebedrijf Chemours op 17 mei. Stemming over de ingediende moties vond plaats op 26 september als volgt:
Moties:
over een actieve informatie- en monitoringsplicht: aangenomen
het uiterlijk dit jaar naar de Kamer sturen van de uitkomsten van de verkenning naar het verruimen van de verjaringstermijn: aangenomen

over een verplichting tot het bewaren van bedrijfsdocumenten over het gebruik van chemische stoffen: aangehouden

over een wettelijke verplichting voor bedrijven tot het delen van relevante kennis over gevaarlijke stoffen: verworpen
over een pilot voor het professioneel vaststellen van de medische causaliteit van beroepsziekten: verworpen
over een landelijk dekkend biomonitoringsprogramma: verworpen
over het onmiddellijk verbieden van het uitstoten en lozen van GenX: verworpen
over een onderzoek naar technische alternatieven voor de huidige lozingen: verworpen
over het per direct mogelijk maken van afdwingbare revisievergunningen: verworpen

Bron: TweedeKamer

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.