Winnaar DVK Schrijfprijs 2023 bekend

Op vrijdag 21 juni 2024 is de DVK Schrijfprijs 2023 uitgereikt. De winnaar: Fréderic de Lijser met zijn MVK-scriptie 'Er staat een paard in de gang', over de veiligheidsrisico's van levende dieren op het toneel. Zijn verhaal werd door de jury beoordeeld als bijzonder, persoonlijk en prikkelend. De arbeidsrisico's rondom dieren in een voor hen onnatuurlijke omgeving als een theater of podium spreken tot de verbeelding en maken de veiligheidskundige nieuwsgierig.

Het onderwerp dat Frédéric gekozen heeft is tevens actueel, zij het niet vanwege het veiligheidsaspect. Zorgen rond het welzijn van dieren hebben bijvoorbeeld al geleid tot een verbod op gebruik van wilde zoogdieren in circussen en eerder deze maand tot het beëindigen van de openluchtshow Raveleijn van de Efteling, een spektakel met vuureffecten en paarden.

Beoordelingsprocedure

Net als de samenvattingen van alle ingezonden schrijfsels zijn de werstukken van de drie genomineerden door de vierkoppige jury beoordeeld op de drie (gelijkgewogen) criteria relevantie, onderbouwing en leesbaarheid. Van de genomineerden zijn de volledige schrijfsels door alle juryleden gelezen, punten zijn individueel per criterium toegekend en door de jury besproken in een 'eindvergadering', waarna de eindtotalen zijn bepaald. Over de uitslag wordt niet getwist.

1e plaats: 'Er staat een paard in de gang'

Frédéric de Lijser was werkzaam als arbo-preventiemedewerker bij Nationale Opera en Ballet (NO&B), een organisatie waar ook af en toe dieren schitteren op de podia, uiteraard onder professioneel toezicht en met respect voor hun welzijn én voor de arbeidsveiligheid van acteurs, dansers, zangers, musici en alle andere betrokkenen. Met zijn studie en zijn bevindingen hoopt Frédéric een bijdrage te kunnen leveren aan de Arbocatalogus voor de podiumkunsten (zie ook zijn VK-Stokpaard). Hij schreef zijn scriptie voor zijn MVK-opleiding bij Kader Academy.

2e plaats: 'De kracht van herhaling'

Ivo van Wijhe, de welverdiende tweedeprijswinnaar van de Schrijfprijs, volgde op minimale afstand met zijn HVK-scriptie (voor PHOV) 'De kracht van herhaling', een zeer uitgebreide beschouwing van het leerproces rond overvulling (spills) van verpakkingen bij een formuleerder/herverpakker van chemicaliën. Groots, relevant en misschien zelfs té gigantisch voor een scriptie. De modellering en de metabeschouwingen eromheen maken het werk tot een leerboek, zelfs voor een ervaren examencomissielid. Ivo heeft van zijn opdrachtgever – Troy – nadrukkelijke toestemming om zijn bevindingen te delen met de veiligheidskundige wereld. Die opstelling siert Troy. Ook Ivo wordt nog geïnterviewd voor DVK-stokpaard.

3e plaats: 'Valbeveiliging in de object-RI&E Glas en Gevel'

Maurice Rutgrink kon niet aanwezig zijn bij de online prijsuitreiking. Met de voor zijn MVK-studie (Kader) geschreven scriptie 'Toevoegen van het gebruik van veiligheidsgordels, harnassen en positioneringslijnen aan de RI&E voor glasbewassing op hoogte' heeft hij een doorleefde schets gemaakt van de veiligheidsbeleving van glazenwassers bij hun werk op hoogte. Maurice beschrijft hoe de branche van binnenuit werkt aan beheersing van risico's en doet dat onconventioneel; in een ongepolijste en directe stijl, als een soort ego-document. Gezien zijn carrière in de branche, die aanving ruim voordat de nieuwe Arbowet in werking trad, heeft hij nog meegemaakt hoe vanaf houten ladders werd gewerkt, hoe die werden verplaatst zonder naar beneden te klimmen en hoe de 'aanpakkerstraditie' langzaam werd verdrongen door een verstandiger risicobesef met bijbehorende kennis, borging en documentatie. Maurice werkt actief aan de invoering van betere beheersmaatregelen en hoopt dat de Object-RI&E (inmiddels vaste kost in de glasbewassing) wordt uitgebreid met een extra onderwerp, namelijk het correct werken met harnassen en vanglijnen. Hoe de voortgang is mag Maurice ons uit de doeken doen in het op handen zijnde Stokpaard-interview.

Felicitaties

De genomineerden zouden allen op de Dag van de Veiligheidskundige persoonlijk worden toegesproken en gelauwerd, maar wegens uitstel van dat evenement naar 20 september heeft de bekendmaking online plaatsgevonden, tijdens een feestelijke Teams-sessie. Allen Gefeliciteerd!
Frédéric en Ivo hebben de samenvatting van het juryrapport voorgelezen gekregen en zelf enige korte woorden kunnen wisselen. Maurice heeft net als de anderen per post zijn felicitatiepakket ontvangen.
Alle inzenders van artikelen, rapporten, scripties en studies hartelijk dank voor hun inspanningen. Volgend jaar nieuwe kansen!

Jury DVK Schrijfprijs: Ruud Plomp, Fons van Gompel, Ingeborg Goutbeek (voorzitter) en Marcel Captijn, toezicht en coördinatie: Janneke Reijseger.

Lees ook de schrijfsels in onze boekenhoek en het VK-stokpaard met de winnaar.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.