Veiligheidsnorm voor bestaande gasinstallaties geactualiseerd

NEN 8078:2023 ‘Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Bestaande bouw’ is gepubliceerd. Het is een actualisering van de bestaande norm NEN 8078+A1:2018. De geactualiseerde norm geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar. Het Bouwbesluit 2012 verwijst naar deze norm.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan.

Wijzigingen

NEN 8078:2023 is op verschillende onderdelen geactualiseerd en uitgebreid. Zo is een figuur opgenomen die de onderlinge samenhang tussen relevante normen voor propaan en butaan weergeeft. Verder kent het aanpassingen in de bepaling van de gasdichtheid. De belangrijkste daarbij is dat het lekverlies niet groter is dan de gegeven grenswaarde van 5 dm3/h. In dat kader is ter vereenvoudiging tabel A.1 verwijderd. Daarnaast zijn de normatieve verwijzingen geactualiseerd.

Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.