RIVM formuleert risicowaarden chemische stoffen in bagger

Bij uitbaggeren van sloten wordt de bagger vaak op naastgelegen weiland of bouwland gebracht. RIVM heeft risicogrenzen ingesteld voor de hoeveelheid PFOS en PFOA op landbouwgronden. PFOS en PFOA zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door uitstoot van fabrieken en incidenten in het milieu terecht zijn gekomen. Ze behoren tot de groep perfluoralkylstoffen, PFAS, die onder andere voor coatings in textiel, op pannen en op karton worden gebruikt.

Grenzen voor weiland en bouwland
De stoffen zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Bij het uitbaggeren van sloten wordt de bagger in veel gevallen op de aangrenzende percelen gebracht. Om het risico voor de volksgezondheid hiervan te beperken, heeft het RIVM nu risicogrenzen ingesteld voor weiland en bouwland. De hoeveelheid PFOS en PFOA die op dit moment wordt gevonden ligt ruim onder de risiconorm, waardoor er geen maatregelen genomen te hoeven worden bij baggerwerkzaamheden.

Risicogrenzen bagger
De risicogrenzen voor bouwland zijn vastgesteld op 109 microgram/kg PFOS en 44 microgram PFOA per kilo, Voor de veeteelt liggen deze met respectievelijk 7,6 en 15 aanzienlijk lager. Dat komt door het cumulatieve effect in dierlijke producten. De gemiddelde concentraties die nu worden gevonden in bagger, namelijk 2,4 microgram/kg PFOS en 0,21 PFOA liggen ruim onder de normen.

Bron: Boerderij
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.