Onderzoekscommissie Corbulotunnel presenteert rapport

Op 18 februari 2022 verscheen in NRC het artikel 'Bouwvakkers werkten onder onveilige omstandigheden in tunnel'. Dit artikel ging in op de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de Corbulotunnel als onderdeel van de Rijnlandroute.

In mei 2022 kreeg een onafhankelijke onderzoekscommissie van Gedeputeerde Staten de opdracht de signalen uit het artikel tot op de bodem uit te zoeken:
1. Is het systeem van de Provincie Zuid-Holland om de veiligheid en arbeidsomstandigheden bij de RijnlandRoute te borgen deugdelijk?
2. Wat kan de Provincie Zuid-Holland leren en wat moet de Provincie Zuid-Holland in de toekomst anders doen?

Op 15 september presenteerde de onderzoekscommissie haar bevindingen. Het rapport concludeert dat ‘het systeem om veiligheid en arbeidsomstandigheden te borgen deugdelijk was als het gaat om naleving van de wet- en regelgeving rond veiligheid en arbeidsomstandigheden’. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de ambities hoger waren dan het wettelijke niveau en dat deze bovenwettelijke niveaus niet voldoende zijn bereikt.

Het rapport geeft aan de provincie een aantal handvatten en aanbevelingen rondom het realiseren van onze ambities om meer te doen aan veiligheid en het uitvoeren van de rol als publiek opdrachtgever. De komende weken nemen Gedeputeerde Staten de tijd om een inhoudelijke reactie te formuleren.

Download hier het rapport Van driehoek naar ruit. Onderzoek naar de veiligheid en arbeidsomstandigheden tijdens de bouw van de Corbulotunnel.

Bron: Provincie Zuid-Holland
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.