Gedrag en cultuur in Compliance-Managementsystemen

Onderzoek uitgevoerd naar hoe gedrag en cultuur gemanaged kunnen worden
Door Kwaliteit in Bedrijf (platform voor MVO en kwaliteitsmanagement) is een uitgebreid onderzoek gedaan onder kwaliteitsmanagers: hoe verandert hun (werk)omgeving, wat houdt hen bezig en wat zijn hun uitdagingen in 2017?

Steeds vaker zijn in de media verhalen te lezen over organisaties die non-compliant zijn en dus niet voldoen aan de eisen die door
middel van wetgeving door de overheid aan hen worden gesteld en de eisen van andere stakeholders, bijvoorbeeld klanten. Door
de opkomst van sociale media worden deze verhalen sneller verspreid en door meer mensen gelezen dan voorheen, waardoor
non-compliances steeds meer aandacht krijgen. Om organisaties te ondersteunen in het managen van compliance is in 2014 de
internationale norm ISO 19600 Compliancemanagementsystemen – Richtlijnen gepubliceerd. Deze norm gaat uitvoerig in op het
managementsysteem en de bijhorende procedures, maar gedrag en cultuur blijven relatief onderbelicht. Om die reden is er een
onderzoek uitgevoerd naar hoe gedrag en cultuur gemanaged kunnen worden en hoe deze managementactiviteiten vervolgens gecombineerd
kunnen worden met in de norm beschreven systeemelementen, om zodoende het niveau van compliance te waarborgen
of te verhogen. In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Lees het complete onderzoek van Kwaliteit in bedrijf.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.