Arbo-inf@ct juli 2024 - Mazelen

In Europa neemt het aantal mazelenmeldingen sinds vorig jaar fors toe. In Nederland zijn er in 2024 tot nu toe meer dan 100 patiënten met mazelen gemeld. Op dit moment is er in Nederland geen sprake van een uitbraak, al is de kans dat er de komende weken (onbeschermde) mensen mazelen krijgen wel reëel (Actuele cijfers mazelen | RIVM).

Mazelen is zeer besmettelijk. De ziekte kan zich onder niet-gevaccineerden zonder natuurlijk verworven immuniteit snel verspreiden. Veel mazelenpatiënten melden zich vervolgens bij gezondheidszorgmedewerkers. Deze medewerkers lopen risico op besmetting tijdens hun werkzaamheden. Ook zonder mazelenepidemie in Nederland, zijn er dit jaar enkele werkgerelateerde mazelen besmettingen bij het RIVM gemeld.

Beroepsgerelateerde risico’s

Iedereen die niet (volledig) gevaccineerd is en geen natuurlijke immuniteit heeft verworven, loopt risico op infectie bij contact met een mazelenpatiënt. Vertaald naar de context van werk zijn de volgende werknemers  risicolopers:
  • Gezondheidszorgwerkers en (para)medische studenten die in contact kunnen komen met mazelenpatiënten
  • Werknemers die reizen naar of verblijven in endemische gebieden 
  • Werknemers van scholen en kinderdagverblijven, met name in gebieden met een 
lage vaccinatiegraad
Werknemers die besmettelijk zijn voor mazelen zijn risicovormers. Zij zijn vanaf 4 dagen vóór tot en met 4 volle dagen na het ontstaan van exantheem besmettelijk. Dit kan verregaande consequenties hebben als zij in  contact komen met bijzonder kwetsbare personen, zoals onbeschermde zuigelingen, onbeschermde zwangeren en immuungecompromitteerden.

Lees de complete Arbo-inf@ct juli 2024
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.