risico

Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

Werkgevers die onderbetalen, het salaris (deels) niet overmaken of ten onrechte hoge kosten in rekening brengen. Ook nu de economie aantrekt, ziet de Inspectie SZW deze uitwassen op …
Lees meer

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder REACH vallen. Er is een sterke relatie tussen …
Lees meer

Buisleidingen overige stoffen op orde

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij …
Lees meer

H-zin

Hazard statement

Verplichte gevaarsaanduiding in tekst op het etiket van (klein)verpakkingen van gevaarlijke stoffen.

H-zinnen duiden een risico aan dat kan optreden bij het gebruik van (blootstelling aan) de betreffende stof.
Zie P-zin

H- en P- zinnen (Hazard en Precaution) hebben de oude R- en S-zinnen (Risk en Safety) vervangen.
H- en P-zinnen zijn verplicht en net als de gestandaardiseerde symbolen voorgeschreven in het GHS. …
Lees meer

ILT en politie controleren kleine luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Landelijke Eenheid van de politie controleren de komende maanden de kleine luchtvaart op de verschillende kleine vliegvelden in Nederland. Bij de controles wordt gekeken in hoeverre …
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.