VCA in 2017

De VCA-update komt eraan! De laatste versie van de VCA dateert alweer uit 2010. De afgelopen periode hebben Nederlandse en Belgische opdrachtgevers en opdrachtnemers hard gewerkt aan een nieuwe VCA-versie: 2017/6.0. Deze ligt nu bij de Raad voor Accreditatie, de toezichthouder. Wanneer zij hem accepteren - naar verwachting komend najaar - is de update een feit.

De belangrijkste veranderingen van de update op een rij
Op hoofdlijnen kent de VCA-update volgens de SSVV vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Er is vergeleken met de huidige VCA-versie minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer oog voor de praktijk
We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook hebben we meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek en gaan we minder op papier auditen.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van de VCA. Het voorgeschreven observatieprogramma uit de huidige VCA-versie laten we los.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
We hebben de positie van de zzp'er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCAP-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. De VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van de update is er één schema voor Nederland en België. De landen leggen geen eigen accenten meer. We hebben de update zo ingericht dat ook andere landen hem makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Wie krijgen met de veranderingen te maken?
Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de update te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op de nieuwe VCA-versie overgaan. De update heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

VCA examens
Met ingang van 1 september 2017 komen er nieuwe VCA-examens. De nieuwe examens zorgen ervoor dat medewerkers (B-VCA), operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) en intercedenten (VIL-VCU) effectiever worden getoetst op het toepassen van hun basiskennis over veilig en gezond werken.

Van oud naar nieuw
Op 31 mei 2016 zijn de nieuwe eind- en toetstermen VCA door de SSVV gepubliceerd. Deze geven aan wat kandidaten moeten weten en kunnen op het gebied van basisveiligheid en hoe zij hierop worden getoetst. Waar de vorige eind- en toetstermen bijna allemaal kennisgericht waren ('de kandidaat kan benoemen...'), zijn de nieuwe eind- en toetstermen zowel kennisgericht als toepassingsgericht ('de kandidaat kan bepalen...'). Het aantal eind- en toetstermen is bovendien flink teruggedrongen.

Sinds juni vorig jaar is VCA Examenbank, dat de examens voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU ontwikkelt, druk bezig geweest de examens aan de nieuwe eind- en toetstermen aan te passen en de nieuwe vragen in de praktijk te toetsen en aan te scherpen. Opleiders zijn ondertussen aan de slag gegaan met het aanpassen van hun opleidingen. De SSVV is tijdens twee bijeenkomsten met opleiders in gesprek gegaan over de nieuwe ontwikkelingen en heeft een toelichting op de nieuwe eind- en toetstermen gepubliceerd, gericht op opleiders, veiligheidskundigen, ondersteuners en andere professionals. De komende maand zet iedereen de laatste puntjes op de i, zodat op 1 september met de nieuwe examens kan worden gestart.

Wat verandert er?
De belangrijkste veranderingen binnen de examens volgens de SSVV op een rij:
  • We toetsen kandidaten niet meer alleen op hun feitenkennis, maar toetsen ook of ze deze kennis goed kunnen toepassen (door te vragen wat zij in een specifieke werksituatie zouden doen).
  • We gaan van alleen meerkeuzevragen naar verschillende vraagvormen: meerkeuzevragen, matrixvragen, rangschikvragen, vragen met meerdere antwoorden en matching vragen.
  • Een vraag is niet langer alleen goed of fout. Kandidaten kunnen punten halen door vragen (gedeeltelijk) goed te beantwoorden. Ze halen hun examen niet langer op basis van het aantal goed beantwoorde vragen, maar op basis van het aantal gescoorde punten.
  • De nieuwe examenvragen bevatten meer beeld.
Wat blijft hetzelfde?
Niet alles verandert. De volgende zaken zijn hetzelfde als bij de oude examens:
  • De onderwerpen die aan bod komen (Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden; Uitvoeren van werkzaamheden; Beheersen van specifieke gevaren en Beheersen van incidenten en noodsituaties).
  • Het taalniveau van de teksten.
  • De talen waarin een kandidaat examen kan doen (B-VCA: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Bulgaars, Kroatisch, Russisch, Litouws, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Turks en Arabisch - sommige examencentra bieden in overleg nog meer mogelijkheden; VOL-VCA: Nederlands, Engels, Duits en Frans; VIL-VCU: Nederlands en Engels).
Bekijk hier een infographic over de wijzigingen rond de VCA examens.

Bronnen: SSVV en VGM Box
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké