Werkvloer

(VK:)
De plaats waar (ook risicovol) praktisch werk wordt uitgevoerd; de 'fabriek', de 'productieruimten'. Vaak overdrachtelijk gebruikt; met 'de werkvloer' wordt dan alles bedoeld dat geen management, directie en ondersteunende kantoorafdelingen betreft. Het collectief van uitvoerenden; degenen die hun 'handen laten wapperen' en daarmee direct bijdragen aan de totstandkoming van iets (doorgaans) tastbaars. 

(Bouw, industrie:)
Tijdelijke, meestal exact horizontale vloer, bedoeld om de uitvoering van het werk te vergemakkelijken of om bijvoorbeeld een (betonnen) fundering op te storten (ondervloer).

(Bestuur, ruimtelijke ordening:)
Meestal in oppervlak aangeduide ruimte te gebruiken (of noodzakelijk/bestemd) voor bedrijfsvoering: productie, opslag, kantoor, atelier enz. Niet: woonvloer.