Waterstof

H.

Element, komt in de natuur niet als enkelvoudig atoom voor, wel in verbinding, bijvoorbeeld met een ander waterstofatoom als di-waterstof ofwel waterstofgas (H2). Dat gas wordt ook aangeduid met ‘waterstof’, en het is het lichtste gas, dat pas vloeibaar wordt bij 20 K.

Waterstof wordt o.a. gebruikt als raketbrandstof en het kan samen met zuurstof (uit de lucht) worden omgezet in elektriciteit en water in een zgn. brandstofcel, populair in duurzame voertuigen. Waterstofgas wordt ook gebruikt om te lassen, in vloeibare vorm om iets extreem te koelen (cryogene techniek). Bij de (kleurloze, slecht zichtbare!) verbranding ontstaat geen CO2 , alleen water.

Waterstof staat volop in de belangstelling omdat het bij kan dragen aan het behalen van doelstellingen bij de energietransitie, maar de nadelen zijn talrijk en soms afhankelijk van de herkomst die met kleuren wordt gesymboliseerd:

- zwarte waterstof: gefabriceerd via elektrolyse uit water. Benodigde stroom opgewekt door verbranding van kolen.
- grijze waterstof: via reactie van aardgas (of andere koolwaterstof) met stoom. Restproduct CO2 wordt afgeblazen.
- bruine waterstof: als grijze, maar uit biomassa.
- blauwe waterstof: als grijze, maar met CO2-afvang en opslag.
- lichtblauwe waterstof: kraken van methaan
- groene waterstof: elektrolyse van water met hernieuwbare energie
- paarse waterstof: elektrolyse met kernenergie.

Waterstof heeft wat belangrijke risico's:
- brandbaar (brandt kleurloos, slecht detecteerbaar met vlamdetectoren)
- tast metalen aan (waterstofbrosheid)
- wordt veelal onder (zeer) hoge druk of (na reactie met stikstof) als ammoniak opgeslagen
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.