Warmte

Vorm van energie, uitgedrukt in Joule (J).

Warmte (thermische energie) wordt in principe getransporteerd van ‘warm’ naar ‘koud’ door geleiding (via een medium), convectie (door het stromen van bijvoorbeeld lucht langs een warm object) of straling (infrarood).

Het toevoeren van warmte aan materie leidt meestal tot een hogere ‘beweeglijkheid’ van de elementaire deeltjes waaruit die materie bestaat. Die gemiddelde beweeglijkheid is – simpel beschouwd – de temperatuur.

Warmte kan worden overgedragen, maar het kan ook ontstaan door omzetting van een andere ‘hoogwaardige’ vorm van energie, zoals bewegingsenergie die door wrijving warmte wordt of elektrische stroom die in een weerstand warmte doet ontstaan.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.