Jos Villevoye - Fantastisch Veilig!

Het boekje van Jos Villevoye, ondertitel Memoires van een veiligheidskundige, laat zich gebruiken als een moreel kompas voor veiligheidskundigen. Het is aan te raden aan degenen die kampen met onbegrip, strijdige eisen uit hun omgeving en onduidelijke rollen, opdrachten en verwachtingen. Voor hen die worstelen met hun eigen tekortkomingen en voor hen die dat nog niet of allang niet meer doen. Want twijfel is onze enige zekerheid.

De auteur, Jos Villevoye, is veiligheidsprofessional (zowel HVK als MoSHE) en levendig denker over mens en maatschappij. Hij legt in zijn tegelijk heldere en verwarrende betoog vele vingers op zere plekken en benoemt genadeloos allerlei struikelblokken en principiële onjuistheden in onze benadering van de werkelijkheid. En dat zijn vaak ook zijn persoonlijke bananenschillen. Waar de criticus hem zou kunnen verwijten een anti-manager te zijn, zal menigeen zijn persoonlijke dwalingen en overtuigingen herkennen. Jos is onze ontwapenende gids in veiligheidsland en zijn boekje is de moeite van het lezen waard voor vriend én vijand. Volgens Jos is het altijd en-en in plaats van of-of.

Van de originele denkbeelden van Jos kunnen we ook genieten in zijn columns in het magazine De Veiligheidskundige, op sociale media, in zijn gastpresentaties tijdens veiligheidscongressen en bijvoorbeeld op een van zijn websites, www.veiliggeit.nl. Al zijn inspirerende voordrachten en originele schrijfsels zijn vingeroefeningen gebleken voor zijn boekje ‘Fantastisch Veilig’, waarin Jos op luchtige toon – en zonder zichzelf te sparen – zijn wereldbeeld ontvouwt. Hij gaat in vijf verschillende hoofdstukken in op dingen zoals ze zijn, dingen die meespelen, dingen waar je niet snel bij stilstaat (behalve als je Jos bent), dingen die anders kunnen en dingen om over na te blijven denken. Ten slotte geeft Jos in het epiloog, onder de titel ‘dingen die nu spelen’ zijn kijk op de corona-pandemie en het nieuwe normaal. Niet alleen de ordening die Jos volgt is uniek en ludiek, ook zijn inzichten zijn verfrissend en de moeite waard om je in te verdiepen.

Jos is van oorsprong chemicus en dol op analogieën, modellen en beeldspraak, ontleend aan de bètavakken. Niet om te koketteren met zijn kennis van de exacte wetenschappen maar omdat de natuur- en scheikunde met modellen werken die soms verrassend goed blijken te passen op de ‘zachte’ verschijnselen waar de moderne veiligheidskundige zich graag op richt. Voor Jos vormen die modellen een waarnemingsplatform dat hij graag met zijn lezers deelt.

In het boekje geen overdaad aan ingewikkelde vaktermen. Die blijven beperkt tot zijn kleurige (en gekleurde) behandeling van bestaande theorieën, binnen en buiten de veiligheidskunde. Jos heeft al wat hij citeert en waar hij aan refereert voorzien van korte voetnoten waarmee de geïnteresseerd geraakte lezer zich vlot nader kan informeren. Een aanrader voor wie in sneltreinvaart kennis wil maken met een flink aantal stromingen, theorieën en denkers in veiligheidsland.
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.