Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Panteia Rapport Beroepsziekten

‘De bedrijfscultuur op de werkvloer’ is van belang bij het voorkomen van beroepsziekten. Dit is een van de uitkomsten uit het onderzoeksrapport van Panteia dat in april 2015 is verschenen.
Lees meer

Raamwerk voor Zelfregulering Gezond & Veilig Werken

Het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken is een uitwerking van de kabinetsvisie op het stelsel voor gezond en veilig werken. Eigen verantwoordelijkheid van maatschappelijke partijen is een belangrijke pijler in deze kabinetsvisie. Met het Programma Zelfregulering wil
Lees meer

Effectiviteit van regulatory governance: noodzakelijke condities en hun beïnvloeding door regulerende overheidsinstanties?

Deze literatuurstudie naar regulatory governance geeft een overzicht van de condities die van invloed zijn gebleken op de effectiviteit van de bijdragen die achtereenvolgens onder toezicht staande bedrijven, private regulerende instanties (certificeerders en accrediteurs) en derde partijen (bijvoorbeeld individuele burgers en belangengroeperingen) kunnen leveren aan regulering ter voorkoming van marktfalen en naar de manier waarop publiek regulerende instanties het beste op deze condities kunnen inspelen.
Lees meer

Menukaart

Het programmabureau Gezond en Veilig Werkt  heeft een aantal mogelijkheden beschikbaar om branches en bedrijven te helpen om aan de slag te gaan met het zelf organiseren van gezond en veilig werken. In de menukaart is terug te vinden
Lees meer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké