Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Rapport 'Bevorderen van de motivatie voor veilig werken'

Duurzaam veilig (kunnen) blijven werken wordt door diverse factoren bepaald. Het gaat om de wisselwerking tussen techniek, organisatie en mensen. In de huidige tijd is het van belang dat medewerkers, teams en organisatie als geheel snel kunnen inspelen op veranderingen. Daarbij past een veerkrachtig arbeidsveiligheidsbeleid.
Ook is het van belang om een arbeidsklimaat te creëren waarin medewerkers zelf gemotiveerd zijn en leiderschap vertonen om ook in onvoorziene situaties veilig te blijven werken.

Doelstelling
Om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een effectieve aanpak gericht op het bevorderen van veilig werken heeft VeiligheidNL in kaart gebracht ‘wat werkt’ bij het stimuleren van de motivatie van medewerkers om veilig te werken. Dit is uitgewerkt in de vorm van werkzame elementen. Werkzame elementen zijn onderdelen van een aanpak die ervoor zorgen dat die aanpak de gewenste uitwerking heeft. In dit geval gaat het dus om onderdelen van een aanpak die eraan bijdragen dat de motivatie voor veilig werken onder medewerkers bevorderd wordt.

Aanpak
Om de werkzame elementen in kaart te brengen heeft VeiligheidNL op basis van de literatuur een theoretisch fundament opgesteld (hoofdstuk 2). Daarna is een Delphi onderzoek uitgevoerd onder experts (hoofdstuk 3).

Lees het complete rapport Bevorderen van de motivatie voor veilig werken - Werkzame Elementen van VeiligheidNL

Bron: VeiligheidNL
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.