Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Veiligheid Voorop publiceert Jaarverslag 2018

Sinds januari 2018 is de Stichting Veiligheid Voorop hét uitvoerend orgaan van de het gelijknamige programma. Het is een gemeenschappelijk initiatief waarin via 18 branches en 6 regionale veiligheidsnetwerken ruim 90% van alle (petro)chemische BRZO bedrijven concreet en actief samen werken aan een veiligere sector.

Een paar opvallende passages uit het jaarverslag:
'Het doel van Veiligheid Voorop is het om een cultuur te scheppen waarin een bewuste en voortdurende alertheid heerst met een positief effect op het naleefniveau en de mate van risicobeheersing. Het programma bestaat sinds 2011 en de sector heeft  deze in 2018 in een zelfstandige stichting ondergebracht.'

'De stichting heeft  daarom [red. uitwisselen va  kennis en ervaring] ook de beleidsregel ingevoerd dat alle leden van veiligheid voorop óók lid zijn van een branche of een regionaal veiligheidsnetwerk. Die doelstelling is behaald. Alle 302 leden van veiligheid voorop zijn lid van een of meerdere branches (215) en/of van een RVN (174). In 2018 zijn zij 5 keer bij elkaar geweest.' 

'Naast alle genoemde resultaten die over de hele lijn een positieve ontwikkeling laten zien is de grootste verdienste van het netwerk het netwerk zelf.'

Een korte rondgang op de website leert ons het volgende:
Het laatste nieuws bevat alleen de verwijzing naar dit jaarverslag.
De laatste publicatie is van november 2018.
De meest recente tool is van augustus 2017.

Lees het complete Jaarverslag 2018

Bron: VeiligheidVoorop
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.