Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Herziene leidraden voor bedrijfsartsen vanwege AVG

De NVAB heeft de afgelopen periode een tweetal leidraden voor bedrijfsartsen herzien naar aanleiding van de invloed van de AVG.

Bedrijfsarts en Privacy
De invoering van de AVG in mei 2018 en enkele andere wijzigingen maakten dat de leidraad Bedrijfsarts en privacy uit 2011 van NVAB en OVAL aan een update toe was. De aandacht voor de privacy van de werknemer en de rol van de werkgever tijdens ziekteverzuimbegeleiding is sinds de invoering van de AVG alleen maar toegenomen.

NVAB en OVAL zijn van mening dat de privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim essentieel zijn. Naleving van wet- en regelgeving is daarbij noodzakelijk. Toch zijn er in de praktijk ook vragen. Met de aanpassing van de Leidraad Bedrijfsarts en Privacy wordt op een praktische wijze beschreven hoe bedrijfsartsen om moeten gaan met de privacygevoelige (medische) informatie. In de leidraad staan de gegevensverwerking en de rechten van de werknemers centraal. Er wordt uitgewerkt hoe de bedrijfsarts dient om te gaan met privacygevoelige informatie, in het bijzonder met medische persoonsgegevens. Daarnaast bevat de leidraad juridische achtergrondinformatie met een beknopte uitleg van de AVG.

Leidraad Bedrijfsarts en Privacy (herziening NVAB, OVAL 2019)

Casemanagement
De herziene leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnengeven. Daarbij wordt duidelijkheid geboden over wat wel en niet kan en mag in de uitwisseling van informatie binnen de bestaande juridische kaders. Door hier rekening mee te houden kunnen partijen onderling goede (werk)afspraken maken.

Dat is nodig, omdat het in de dagelijkse praktijk regelmatig voorkomt dat werknemers en bedrijfsartsen tijdens een periode van ziekteverzuim te maken krijgen met ‘casemanagers’ die optreden als tussenpersoon tussen werkgever en bedrijfsarts. Werkgevers schakelen vaak een casemanager in met een al dan niet (para)medische achtergrond. Een bedrijfsarts die in zijn of haar werk te maken heeft met een vorm van casemanagement zal zich steeds bewust moeten zijn van mogelijke rolonduidelijkheid voor werknemers en de consequenties daarvan, met name wanneer het gaat om het prijsgeven van informatie aan de werkgever.

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding (herziening NVAB, 2019)

Bron: NVAB
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.