Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

OvV publiceert Rapportage Ongevallen Scheepvaart

Werken aan boord van schepen is niet zonder gevaar. De werkzaamheden die gekoppeld zijn aan het laden en lossen van schepen behoren tot de meest risicovolle activiteiten in de scheepvaart. Bemanningsleden die zich hiermee bezig houden bevinden zich continu in een veranderende werkomgeving waarbij zware objecten en materieel voortdurend in beweging zijn.

In deze ROS wordt nader ingegaan op het thema “Veiligheid bij ladingoperaties”. Er wordt inzicht gegeven in risico verhogende factoren en de noodzaak van permanent fysiek toezicht op de werkomgeving en het veilig uitvoeren van werkzaamheden.
Er wordt daarbij in grote lijnen geschetst hoe de formele verantwoordelijkheid is geregeld en welke knelpunten daarbij voor kunnen komen. Daarnaast wordt er ingegaan op het belang van samenwerking tussen alle partijen die bij ladingoperaties betrokken zijn, met als doel het vergroten van de veiligheid. Dat belang is er, ook wanneer er geen wetten en regels bestaan die dat eisen.

Lees de complete Rapportage Ongevallen Scheepvaart november 2018 - mei 2019

Bron: OvV
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké