Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Stikstofemissie en -depositie in Nederland

TNO heeft een factsheet geschreven over stikstofemissie en -depositie in Nederland. Hierin kijken we naar verschillende uitstootbronnen op basis van de nu beschikbare data.

Lees de complete Factsheet Stikstofemissie en -depositie in Nederland

Dit document beoogt een aantal vragen te beantwoorden die TNO ontving van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende stikstofuitstoot en -depositie in Nederland.
Deze vragen waren:
– Welke bronnen dragen in welke mate bij aan de Nederlandse problemen?
– In hoeverre is dat beeld regionaal verschillend?
– Zijn de problemen in Nederland groter dan elders in Europa? En zo ja, waarom?
– Welke maatregelen zijn (theoretisch) denkbaar om de stikstofuitstoot te reduceren en hoe groot is dan het effect daarvan?

Op basis van de huidige beschikbare informatie kan die laatste vraag op hoofdlijnen beantwoord worden, maar niet in detail; hiervoor is aanvullende studie nodig.
Dit document identificeert welke sectoren het sterkst bijdragen aan de huidige emissies en deposities en bespreekt in welke richting reducties gezocht kunnen worden.

TNO concludeert dat er in de huidige data nog veel onzekerheden zitten. Een meetnetwerk dat o.a. meer verschillende stoffen meet, op meerdere locaties, ondersteund door satellietdata zou noodzakelijk zijn. Op die manier wordt het mogelijk effectievere maatregelen te nemen.

Bron: TNO
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké