Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Voortgangsbrief gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de eerder aangekondigde aanpak gevaarlijke stoffen in een Voortgangsbrief gevaarlijke stoffen.

Hieronder een beknopte samenvatting:
'Ik informeer u in deze brief over de actuele stand van zaken van de eerder aangekondigde maatregelen:
(1) versterking van de rol van werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en zzp’ers in hun aanpak van gevaarlijke stoffen
(2) kennisontwikkeling
(3) normering en
(4) toezicht en handhaving.
Tot slot kom ik onder (5) terug op een aantal specifieke stoffen en trajecten.'
...
'Gezien de grote gevolgen, blijft de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in bedrijven de aandacht vragen. Werken mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van werkenden. Met de hierboven omschreven aanpak zet ik in op bewustwording en kennisdeling, schets ik een kader voor het handelen van werkgevers, opdrachtgevers en werkenden, en sluit ik de cirkel met een intensivering van het toezicht. Daarnaast werk ik aan verbeteringen in het functioneren van de arbobeleidscyclus, waarin partijen samenwerken ten behoeve van een goede bescherming van werkenden tegen gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ontwikkelingen zal ik u informeren over de voortgang op dit terrein.'

Lees ook de Bijlage: Onderzoek Europese vergelijking verplichtingen Gezond en Veilig Werken

Bron: Rijksoverheid
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.