Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Rapport staat van de assets 2018 openbaar

In het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030 is in 2018 een nulmeting uitgevoerd voor de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemische industrie.

In de studie hebben verschillende bedrijven vanuit opslag, chemie en raffinage gegevens aangeleverd over de staat van hun assets. Met die gegevens is in beeld gebracht wat de levensduur en de relatie tot het onderhoud van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie is. Ook de wijze waarop het onderhoud als functie binnen de (petro)chemie wordt georganiseerd komt aan bod.

Specifieke aandacht is daarbij besteed aan de veroudering van de installaties, de gevolgen die dat heeft voor het optreden van procesveiligheidsincidenten en de maatregelen die bedrijven nemen om de veroudering van hun installaties te managen. De conclusies van het onderzoek zijn dat de installaties verjongen door moderniseringsinvesteringen en investeringen ten behoeve van vervanging, verbetering en/of levensduurverlenging. Verder komt naar voren dat veroudering van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie van de installaties en dat die conditie te beïnvloeden is.

Lees het complete Eindrapport nulmeting staat van de assets

Bronnen: DuurzameVeiligheid2030 en VNCI
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké