Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Publicaties NEN

NEN heeft recent een aantal (herziene) normen gepubliceerd. Hieronder meer.


Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

Door onduidelijkheden in de markt bij het gebruik van de norm heeft de normcommissie besloten correctie(s) door te voeren. Deze doorgevoerde correcties in NEN 6069+A1+C1:2019 hebben betrekking op deuren en zijlichten, vliesgevels en horizontale brandoverslag.

Deuren en zijlichten
Deurconstructies met beweegbare delen die breder zijn dan zes meter moeten voldoen aan het criterium EI2 wat in de norm beschreven staat. Echter, bij toepassing van zijlichten in deze deurconstructie, is het in de praktijk goed mogelijk dat het beweegbare deel van de deurconstructie minder breed is dan zes meter. In dat geval leidt de oude tekst tot een eis met een criterium EI2 aan dit beweegbare deel, terwijl dat niet de bedoeling is. Hierop zijn correcties uitgevoerd.

Vliesgevels
De tekst over de beoordeling en beproeving van vliesgevels is verduidelijkt, zodat de relatie tussen NEN 6069+A1+C1:2018 en NEN-EN 1364-4 helder is.


Herziene norm voor de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten voor commentaar gepubliceerd

De norm voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, NEN 6075, is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Ontwerp NEN 6075:2019 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten aan. Deze versie bevat, net als de versie uit 2011, twee opties voor de bepaling van de WRD. De WRD in minuten is gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid. De WRD in de klassen Ra of R200 is gebaseerd op lekkage. De eerste methode is op dit moment de gangbare methode. De lekkagemethode is de beoogde methode om voor nieuwbouw te worden aangewezen vanuit de wetgeving.

Wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen gaan om de lekkagemethode:
  • De prestatie van afzonderlijke constructieonderdelen zijn niet bepalend, maar de scheidingen waarin de constructieonderdelen zijn opgenomen. De prestatie van de scheiding wordt uit de prestaties van de constructieonderdelen afgeleid.
  • Er is een eenvoudige vuistregel toegevoegd voor de berekening van lekkage.
  • De methode is gesplitst in twee opties. Een optie komt in hoofdlijnen overeen met de lekkagebepaling van de versie uit 2011, waarbij een constructieonderdeel een rookdoorlatendheid heeft van Sa of S200. En een tweede, uitgebreide optie waarbij een constructieonderdeel een rookdoorlatendheid kan hebben die gelijk is aan elk veelvoud of deel van Sa of S200.
  • De mogelijkheid om rookverspreiding door een ventilatiesysteem te voorkomen door een 20 minuten gewaarborgde mechanische afvoer, is alleen beschikbaar in de uitgebreide optie.
  • De rookdoorlatendheid van constructieonderdelen wordt in de herziene versie, net als de versie van 2011, uitgedrukt in de klassen Sa en S200. De rookwerendheid van scheidingen en de weerstand tegen rookdoorgang is echter in de klasse Ra en R200.
Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op Ontwerp NEN 6075. Het is voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.


Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen voor commentaar gepubliceerd

De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Ten opzichte van NEN 2087:2011 zijn de volgende punten aangepast:
  • Het onderwerp en toepassingsgebied beperkt zich niet meer tot alleen dakbanen. De norm is van toepassing voor alle fabrieksmatig vervaardigde, flexibele membranen bestaande uit een of meer wapeningslagen, deklagen en afwerklagen.
  • De bepaling van de hoeveelheid bitumen is vervangen door de bepaling van de hoeveelheid van organisch materiaal.
  • De bepaling van het gehalte aan vulstof in de deklaagmassa is niet meer opgenomen.
  • De tabel met betrekking tot betrouwbaarheid is vervallen.
  • De minimale eisen aan de verslaglegging zijn meer gespecificeerd.


De norm is bedoelt voor producenten van dakbanen en cacheerlagen bestaande uit een of meerdere dragers die afgewerkt zijn met deklagen van organische coating. En voor de laboratoria die de samenstelling van deze dakbanen en cacheerlagen verifiëren.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2087. Het is voor iedereen mogelijk ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Herziene-norm-voor-bepaling-organische-materiaal-van-gewapende-bitumen-banen-voor-commentaar-gepubliceerd.htm


Bron: NEN
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké