Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

VeiligheidNL publiceert Cijferrapportage Arbeid 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel door arbeidsongevallen in 2017.
Cijferrapportage Arbeid 2017

VEiligheidNL werkt zo veel mogelijk evidence based. Dat betekent dat de keuzes en adviezen gebaseerd zijn op kwantitatief onderzoek naar arbeidsongevallen uit het Letsel Informatie Systeem en andere bronnen. Ook worden deze geëvalueerd op effectiviteit. Doordat contact met verschillende bedrijven in diverse branches, wordt ervaren welke aanpak in de praktijk werkt. Deze ervaring wordt meegenomen bij andere gedragsveranderingstrajecten.

De ontwikkelingen met betrekking tot ongevallen en letsels in Nederland worden met het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, dat sinds 1997 bestaat, continu bijgehouden. LIS vormt de kennisbasis voor het letselpreventiebeleid in Nederland. Met behulp van LIS wordt in een selectie van ziekenhuizen met een continu bezette Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) informatie vastgelegd over privé-ongevallen, sportblessures, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, geweld en automutilatie. Deelnemende ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland, en dit maakt een schatting van cijfers op nationaal niveau mogelijk. Hiervoor worden de in de LIS ziekenhuizen verzamelde data, op basis van externe gegevens over het totaal aantal SEH-bezoeken in Nederland, geëxtrapoleerd naar heel Nederland.

Lees ook de Cijferrapportage arbeidsongevallen 2016

Bron: VeiligheidNL
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.