Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Roadshow Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage van 18 oktober wijst op het belang van het maken van goede onderlinge afspraken en het vastleggen van de verantwoordelijkheden voor alle partijen vanaf het initiatief, ontwerp, uitvoering en gebruik van een gebouw. Ook minister Ollongren geeft in schriftelijke reactie te kennen dat betere afspraken van groot belang zijn!

Lees ook: OvV rapport over parkeergarage Eindhoven Airport - incl. reacties

Kennisportaal
Recent hebben 18 partijen het initiatief hebben genomen een vervolg te geven op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008. Het compendium heeft z'n sporen op het gebied van het maken van heldere afspraken al verdiend. Maar sinds het opstellen ervan is de bouw en de maatschappij veranderd. De state of art op dit gebied is inmiddels vervat in een website, het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. De site maakt kennis voor een ieder gemakkelijk toegankelijk.

Voorlichting in november en december
Het Kennisportaal organiseert een roadshow met 4 voorlichtingsmiddagen verspreid over het land:
    26 november 14.00 uur, RoyalHaskoningDHV Eindhoven
    27 november 14.00 uur, Gemeentehuis Almere
    29 november 14.00 uur, ProRail Zwolle
    5 december 13.00 uur, Rijksvastgoedbedrijf Den Haag

De locaties worden belangeloos ter beschikking gesteld door de genoemde organisaties. Vandaar dat er aan de deelname geen kosten verbonden zijn.
Inschrijven voor de voorlichtingsmiddagen kan via de site van Bouwen met Staal.
Het aantal plaatsen is beperkt!

Bron: Governance Code Veiligheid
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké