Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Flexwerkers en de RI&E-verplichting

De derde dinsdag van september was het weer zover: Prinsjesdag, met de balkonscene, de hoedjesparade en de presentatie van de miljoenennota. Het kabinet wil stappen zetten richting een arbeidsmarkt die meer in balans is. In het wetsvoorstel 'arbeidsmarkt in balans' wordt onder andere ingegaan op het versterken van de rechtspositie van oproepkrachten en payrollwerknemers. Maar hoe zat het ook alweer met de flexwerkers en de RI&E?

Organisaties maken steeds meer gebruik van flexwerkers: uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires, payrollers, werknemers die via contracting werken, maar ook ZZP’ers en vrijwilligers maken vaak deel uit van de flexibele schil. Voor veel werkgevers is onduidelijk wat dit betekent voor hun RI&E. Kort samengevat geldt dat de gene die de werkende aanstuurt verantwoordelijk is voor de RI&E. Hieronder zetten we op een rijtje wie dat is en welke verplichtingen er nog meer gelden.

Uitzendkrachten: Zet je als werkgever uitzendkrachten in? Dan ben je als inlenend bedrijf verantwoordelijk voor het opstellen van de RI&E. Als werkgever moet je er voor zorgen dat de RI&E via het uitzendbureau aan de uitzendkracht verzonden wordt. Het gaat om dat deel van de RI&E wat betrekking heeft op het werk dat de uitzendkracht gaat doen. Lees hier meer over op www.arboflexbranche.nl.

Gedetacheerden: Bij detachering wordt een medewerker bij een ander bedrijf geplaatst. Ook nu geldt dat dat de inlener van de gedetacheerde verantwoordelijk is voor de arbowetverplichtingen, waaronder het opstellen van de RI&E. Echter, dit geldt alleen als het inlenende bedrijf de gedetacheerde ook daadwerkelijk aanstuurt bij het werk (‘onder gezag arbeid laat verrichten’). Is dat niet het geval, dan is het bedrijf waar de medewerker in dienst is verantwoordelijk voor de RI&E.

Stagiaires: Als je als werkgever stagiaires inzet, betekent dit ook dat je een RI&E moet opstellen die ook voor de stagiaires geldt. Ben je een ZZP’er die gebruik maakt van de inzet van stagiaires? Lees dan hier wat dat betekent voor je RI&E-verplichting.

Payrollers: Bij payrolling zijn medewerkers formeel in dienst bij een payroll onderneming, maar werken zij bij een ander bedrijf. Het andere bedrijf stuurt de medewerkers permanent aan. Maak je als werkgever gebruik van payrollers? Dan ben je ook verplicht om een RI&E op te stellen.

Contracting: Contracting lijkt op payrolling. Het voornaamste verschil is dat de aansturing van de medewerkers gedaan wordt door het contractingbedrijf en dus niet door de werkgever die de contractors inzet. Het contractingbedrijf is dan ook verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet, waaronder het opstellen van een RI&E.

ZZP’ers: Is de ZZP’er in dienst van een bedrijf (heeft de ZZP’er een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waar hij werkt), dan dient de opdrachtgever een RI&E te maken, omdat de opdrachtgever dan een werkgever is met een werknemer in dienst. Wordt de ZZP’er voor losse klussen ingehuurd en is de ZZP’er dus niet in dienst van het bedrijf, dan geldt er geen verplichting voor de inhuurder tot het maken van een RI&E. Klik hier voor meer informatie over de RI&E een ZZP’ers.

Vrijwilligers: Voor vrijwilligers hoeft de RI&E alleen uitgevoerd te worden wanneer in de organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. U hoeft de RI&E dan ook alleen voor deze onderdelen op te stellen. Klik hier voor meer informatie over de RI&E en vrijwilligers.

Bron: Steunpunt RI&E


Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké